Kommunförbundets kommunvapensamling är nu fullständig

Sordavala, Kexholm och Björkö fick sina minnesvapen

Kommunförbundets samling av kommunvapen är nu komplett och täcker alla Finlands nuvarande och tidigare kommuner. De senaste tillskotten är vapnen från de avträdda landskommunerna Sordavala, Kexholm och Björkö.  

De avträdda landskommunernas vapen är så kallade minnesvapen. De har skapats i efterskott utifrån geografi, historia och namnskick. Heraldiska regler har iakttagits vid planeringen.  

De kompletterande vapnen är nya, för vid tiden för avträdelsen av landskommunerna i Karelen var det endast städer som hade vapen. Alla kommuner fick rätt att ta sig ett vapen år 1949.  

Antalet kommunvapen är nu 627  

I Kommunförbundets samling finns nu alla kommunvapen enligt den nuvarande kommunindelningen samt de upplösta och avträdda kommunernas vapen. Samlingen omfattar nu 627 kommunvapen.  

– Det är en unik och värdefull samling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen

De nya vapnen får en plats i Kommunernas hus i Helsingfors. På det personliga planet förvaltar vapnen den karelska identiteten. 

– Med tanke på minnet av de karelska socknarna är det viktigt att de har varsitt vapen. De förlorade hemknutarna lever i vapnen. Det avträdda områdets alla vapen bär symboler som berör just den socknen, säger Anu Kekki, ordförande för de karelska sockenföreningarnas förbund. 

Etiketter