Väktare, budbärare och utvecklare – förtroendevalda i kommunerna har många roller

I den andra delrapporten för forskningsprojektet ”Ammattina luottamushenkilö” (förtroendevald som yrke) som Kommunförbundet inledde våren 2020 tillsammans med Tammerfors universitet granskas uppgiftsbeskrivningen för förtroendevalda på deltid och heltid. Hur syns den politiska ledningen i uppgiften och hurdana färdigheter krävs för att sköta uppgiften?

Förtroendevalda ger beslutsfattandet ett ansikte

Forskningsresultaten visar att förtroendevalda på deltid och heltid har flera roller samtidigt. De är budbärare samt samordnare av ärenden och synpunkter, och de arbetar i gränssnittet mellan tjänsteinnehavarorganisationen, de förtroendevalda och kommuninvånarna. Dessutom omfattar uppgiften strategisk utveckling och en roll som väktare som på bred front följer kommunens situation i bland annat ekonomiska frågor. Förtroendevalda på deltid och heltid är också ett ansikte för beslutsfattandet för såväl kommuninvånarna som andra intressentgrupper.

Varierande bakgrunder och stigar, interaktivt och faciliterande ledarskap

De förtroendevalda som sköter uppdraget på deltid eller heltid har nått uppdraget via varierande bakgrund och stigar. Deras arbetssätt och färdigheter motsvarar kännetecknen för faciliterande ledarskap och interaktivt politiskt ledarskap. Interaktivitet, skapande av nya kontaktytor och diskussionsforum samt en förtrolig beslutsmiljö är i linje med den centrala verksamheten. Det faciliterande ledarskapet återspeglas bland annat i den situationsbaserade ledningen, ledningen av samarbetet, den visionära och strategiska ledningen, att man lyssnar på andra synpunkter, ledningen i nätverk samt skapandet av samarbete mellan olika aktörer och sektorer.

Kommunikation och växelverkan med kommuninvånarna samt den respons som de ger är viktiga för förtroendevalda på deltid och heltid. Den synliga ställningen inskränker dock förtroendevaldas privatliv, och rollen som ett ansikte för beslutsfattandet kan utsätta dem för trakasserier.

Den andra delrapporten i forskningsprojektet som granskar förtroendevalda på deltid och heltid i kommunerna: Ammattina luottamushenkilö: Työnä yhteistyön johtaminen har publicerats i serien Uutta kunnissa (nro 3/2021). 

Forskningsprojektets första delrapport ”Ammattina luottamushenkilö: työympäristönä muuttuva johtamisjärjestelmä” publicerades i serien Uutta kunnissa (nr 4/2020) i december 2020. 

 

Närmare upplysningar:

Henna Paananen, universitetslärare, Tammerfors universitet, henna.paananen(a)tuni.fi

Anni Kyösti, forskare, Tammerfors universitet, anni.kyosti(a)tuni.fi

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, marianne.pekola-sjoblom(a)kommunforbundet.fi

Jarkko Majava, utvecklingschef, jarkko.majava(a)kuntaliitto.fi

 

Etiketter