82 procent av ordförandeposterna i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser innehas av kommunfullmäktigeledamöter

Av ordförandena och vice ordförandena i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser är 115 personer, dvs. 82 procent, också ledamöter i kommunfullmäktige.

- För välfärdsfullmäktiges del är hela 91 procent av de ordinarie ordförandena också kommunfullmäktigeledamöter, vilket är en mycket stor andel. Motsvarande andel för välfärdsområdesstyrelserna är 67 procent, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef på Kommunförbundet.

- Visst valdes också många kommunfullmäktigeledamöter till ledamöter i välfärdsfullmäktige, då 77 procent av alla invalda i välfärdsfullmäktige också är ledamöter i kommunfullmäktige. I detta avseende är det inte förvånande att de också är välrepresenterade på välfärdsfullmäktiges ordförandeposter.

Andelen kommunfullmäktigeledamöter bland ordförandena i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser är minst i Mellersta Österbottens välfärdsområde (43 procent). I hela fem välfärdsområden är däremot alla ordförande i både fullmäktige och styrelsen också kommunfullmäktigeledamöter. Så är fallet i Östra Nylands, Kymmenedalens, Västra Nylands, Österbottens samt Norra Karelens välfärdsområden.

Nästan hälften av alla ordförande i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser har en ordförandepost i sin kommun

Av de invalda ordförandena och vice ordförandena i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser har 47 procent också en ordförande- eller vice ordförandepost i den egna kommunen.

Den minsta andelen kommunala ordförande och vice ordförande på ordförandeposter i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser fanns i Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands välfärdsområden, där andelen bara var 14 procent. Den andra ytterligheten utgörs av Södra Österbottens och Norra Karelens välfärdsområden där motsvarande andel var 100 procent.

Information om välfärdsområdenas ordförandeposter

  • Flest ordinarie ordförandeposter i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser har Centern och SDP. Ser man också till vice ordförandeposterna har Samlingspartiet och SDP flest poster.
  • 19 riksdagsledamöter har valts till ordförande eller vice ordförande för välfärdsområdenas fullmäktige eller styrelser.
  • Sammanlagt har välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser fått 141 ordförande och vice ordförande. Av dem är 66, dvs. 47 procent, kvinnor.
  • Ordförandena och vice ordförandena i välfärdsområdenas fullmäktige och styrelser är i genomsnitt 53 år. Åldern varierar från 25 till 73 år.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.