Finländska kommunala beslutsfattare hade en viktig roll i plenum vid Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter

Jani Kokko, Atte Kaleva, Saija Karnisto-Toivonen, Teuvo Hatva och Lauri Heikkilä.

 

Finländska kommunala beslutsfattare höll anföranden i plenum vid Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter 24–27.10.2022. Ordföranden för Finlands delegation Atte Kaleva (Saml.) deltog i en paneldiskussion i samband med den regionala kammarens sammanträde. Fokus låg på kommunernas och regionernas framtida finansieringsbas.

”Som ett litet land är det viktigt att vi tar oss an de främsta utmaningarna med tanke på den globala marknaden och de politiska förändringarna. Det gäller bland annat förnybar energi, cirkulär ekonomi och den gröna omställningen”, sade Kaleva i panelen.

De finländska kommunala beslutsfattarnas ställning i kongressen stärktes ytterligare då ordföranden för Kajana stadsstyrelse Teuvo Hatva (C) enhälligt valdes till vice ordförande för kongressens regionkammare. Kongressens regionkammare fokuserar på att utveckla samarbetet mellan de europeiska regionerna och främja god praxis som stöder en hållbar ekonomisk utveckling i regionerna. 

”Rysslands attack mot Ukraina har visat att respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen är ännu viktigare än tidigare. Kommunerna och regionerna har en viktig roll också i detta arbete och i regionkammaren kan jag arbeta för dessa frågor”, sade Hatva efter att resultaten offentliggjorts.

Närdemokratins tillstånd följs upp

I plenum presenterade övervakningskommitténs vice ordförande Jani Kokko (SDP) Tjeckiens landsrapport. Rapporten har granskat närdemokratin och ger rekommendationer för hur situationen i landet kunde förbättras. Kokko, som är vice ordförande för Finlands delegation, ser valrapporteringen och övervakningsverksamheten som en av de viktigaste uppgifterna för kongressen.

”Fria och rättvisa val är en förutsättning för demokrati. Den regionala och lokala förvaltningen som bygger på demokrati är beroende av medborgarnas förtroende. För att stödja detta tillämpar kongressen övervakningsförfaranden i Europarådets medlemsländer”, avslutar Kokko.

Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter

Kommunernas röst kommer fram i den internationella debatten via Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.

Europarådet är Europas ledande människorättsorganisation. Rådet har som uppgift är att trygga och främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och en pluralistisk demokrati. Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter syftar främst till att stärka det politiska, administrativa och ekonomiska självstyret för de kommunala och regionala myndigheterna i Europa. En demokratisk lokalförvaltning främjar den politiska stabiliteten i Europa och stöder minoriteternas mänskliga rättigheter.

Finland har varit medlem i Europarådet och haft representation i kongressen sedan 1989. Finlands Kommunförbund har fungerat som sekretariat för Finlands delegation under hela medlemskapstiden.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor