Partiledardebatten 14.9.2022

I partiledardebatten diskuterades inställningen till kommunförsök – åsikterna gick i sär

Puolueiden puheenjohtajat paneelikeskustelussa.Foto: Ville Almu.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen frågade partiledarna om mer makt och ansvar för de lagstadgade uppgifterna kan ges till de sinsemellan allt mer olika kommunerna.

– Vi vill ha frihet att söka genuint nya arbetsmetoder och sätt att lösa lokala utmaningar. Därför har vi föreslagit att kommunerna ska få större frihet och färre begränsningar, krav och dimensioneringar. Slutresultatet avgör, inte hur verksamheten är reglerad. Är ni beredda att lita mer på kommunerna och ge dem rörelsefrihet att agera effektivare och friare, frågade Karhunen partiledarna.

SDP:s partiledare, statsminister Sanna Marin och Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Li Andersson motsatte sig en uppluckring av regleringen, medan de övriga partiordförandena var positiva.

– Kommunerna behöver mer frihet och mer entreprenörskap. På 90-talet försökte man styra kommunerna genom öronmärkning av kommunernas statsandelar medan man nu hopplöst försöker göra det genom planläggning och dimensionering. Det har fått kommunernas verksamhetsförutsättningar att stelna i sina formar, sade Centerns ordförande Annika Saarikko.

– Jag medger att reformen av lagen om småbarnspedagogik bereddes för planmässigt och stramt.

De som motsatte sig en avreglering betonade medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

– Vi måste se till att reglerna för och styrningen av tjänsteleverantörerna säkerställer att medborgarna får goda social- och hälsovårdstjänster, att barnen får en god utbildning och att människor tas om hand. Jag prutar inte på medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, sade Marin.

– I den senaste Pisa-undersökningen hade Finland de minsta kunskapsskillnaderna mellan skolorna. Oberoende av om familjen bor i en liten eller stor kommun kan man lita på att grundskolan hör till landets bästa. I praktiken handlar det om huruvida vi vill garantera tjänster av jämn kvalitet, sade Li Andersson.

De grönas ordförande Maria Ohisalo sade att de gröna är beredda att lyssna på kommunerna och inleda en dialog om ämnet. Även SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson betonade dialogen med kommunerna:

– Vi borde fråga de kommunala beslutsfattarna vilka försök de vill ha. Vanligtvis uppkommer goda lösningar när människor själva får komma med idéer och vara kreativa, sade Henriksson.

Energikrisen väckte debatt om klimatmålen

Hur man ska klara av den förestående energikrisen är en fråga som i hög grad berör kommunerna nästa vinter. Enligt Kommunförbundets utredning säger 26 procent av kommunerna att det inte är möjligt att spara mer energi utan att fastigheternas skick lider.

– Kommunerna har den bästa kännedomen om den lokala företagsstrukturen och om de kommuninvånare som bor där. Därför kan de dimensionera metoderna för att spara el, sade Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra.

– Avskaffandet av oljeuppvärmning måste ses över om det råder brist på el snarare än olja.

Puheenjohtajat pyytävät puheenvuoroa kuntajohtajien paneelissa.

Kuvaaja: Ville Almu

Foto: Ville Almu.

Ohisalo efterlyste en diskussion om huruvida man är beredd att förbinda sig till klimatmålen. Vänsterförbundets Andersson höll med om att det är viktigt att förbinda sig till målen för att företagen ska kunna förbinda sig till investeringar.

– Nästa vinter behöver vi energi och därmed behöver vi kol och torv. Det betyder inte att vi på längre sikt frångår målen, sade Samlingspartiets partiledare Petteri Orpo.

Enligt Sannfinländarnas Purra bör man dock se över hur realistiska målen är:

– Det är inte fråga om huruvida man tror på klimatförändringen, utan om huruvida Finlands mål är realistiskt eller inte. Finlands klimatmål är en klass för sig. Vi måste dock prioritera. Vad är viktigare, det att finländarna kan livnära sig eller att man håller fast vid målen?

Bristen på kompetent arbetskraft i kommunerna avhjälps främst genom utbildning

Tillgången till kompetent arbetskraft är en utmaning för alla kommuner. Enligt Kommunförbundets utredning handlar det om den faktor som orsakar mest stress i arbetet för kommundirektörerna.

SDP föreslog arbetskraftsinvandring som den främsta lösningen på bristen på kompetent arbetskraft.

– Vi klarar oss inte utan arbetskraftsinvandring, det är klart. Nästa regering måste vara konsekvent på den här punkten. Tillståndsprocesserna är en fråga för sig, men jag efterlyser också en mer omfattande samhällelig diskussion, sade Marin.

Enligt Sannfinländarna kan lösningen inte vara invandring från länder utanför EU.

– Det viktigaste är att sätta vårt system i skick. Det behövs en dialog med företagen och näringslivet, sade Purra.

Även de övriga partiledarna var eniga om satsningar på utbildning.

– Nu måste man satsa på utbildning, utbildning och åter utbildning. Det är en nyckelfråga för att vi ska få kunnig arbetskraft, sade Ohisalo.

Debatten om det kommande riksdagsvalet fokuserade på de offentliga finanserna, men man vill inte skära ner kommunernas statsandelar

Ordförandena för alla andra partier utom Samlingspartiets Orpo motsatte sig att den kommande regeringen skär ner kommunernas statsandelar. Orpo gav ett kanske som svar.

– Vi måste ändra riktningen för Finland, eftersom vi måste sluta bygga välfärd på skuld, sade Orpo inför det kommande riksdagsvalet.

Också Purra betonade läget i den offentliga ekonomin som den viktigaste frågan under den kommande valperioden.

Kommunerna utlovades också arbetsro:

– Roendet och hopandet kring vårdreformen är förbi. Mitt löfte till kommunerna är arbetsro, sade Saarikko.

Partiledardebatten på Kommunmarknaden är årets enda diskussion mellan rikspolitikerna där man fokuserar enbart på kommunala frågor. Diskussionens betydelse framhävs av det pågående brytningsskedet i kommunerna, det ekonomiska läget och det svåra världspolitiska läget.

I partiledardebatten på Kommunmarknaden deltog statsminister Sanna Marin, Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra, Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo, Centerns ordförande, finansminister Annika Saarikko, Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Li Andersson, De grönas ordförande, miljöminister Maria Ohisalo samt SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Upptagningen av diskussionen publiceras senare med svensk text här: https://kuntamarkkinat.fi/pjpaneeli/

 

Läs mer om dessa teman