Information till kommunerna om konsekvenserna av läget i Ukraina

På Kommunförbundet har vi sammanställt information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar kommunernas verksamhet och beredskap. Informationen finns på vår webbplats och kommer att uppdateras efterhand.

Vi ger kommunerna anvisningar om följande teman:

 • Vänortsrelationer och partnerskapsavtal
 • Projekt för samarbete med Ryssland
 • Åtgärder för migrationshantering
 • Olika nationaliteter på hemmaplan
 • Humanitär hjälp

Vi har också skickat en promemoria om konsekvenserna till kommunerna.

Vi fortsätter informera i Kommunförbundets offentliga kanaler och via kommunnätverken. Målet är att främja samarbetet mellan kommunerna och myndigheterna och erbjuda stöd i bland annat beredskapsfrågor.
 

Webbsändning om krigets konsekvenser för ekonomin, tillgången till varor och kommunernas beredskap

Diskussionen om krigets konsekvenser för kommunerna fortsatte i vår webbsändning fredagen den 4 mars 2022. Inspelningen finns här. I sändningen som simultantolkades till svenska diskuterade vi hur läget i Ukraina påverkar ekonomin, tillgången på varor och kommunernas beredskap.

I sändningen medverkar

 • vår verkställande direktör Minna Karhunen 
 • vår sakkunniga i beredskap och säkerhet, Ari Korhonen
 • forskaren i rysk säkerhetspolitik, biträdande professor Katri Pynnöniemi från Helsingfors universitet och Försvarshögskolan
 • direktören för räddningsväsende och beredskap Tommi Laurinen från Regionsförvaltningsverket i Södra Finland

 

Tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Sakkunnig, beredskap och säkerhet
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Ansvarsområden
 • beredskap och säkerhet i kommunerna
Laura Parsama

Laura Parsama

Chef för internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
 • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
 • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk