Information till kommunerna om konsekvenserna av läget i Ukraina

På Kommunförbundet har vi sammanställt information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar kommunernas verksamhet och beredskap. Informationen finns på vår webbplats och kommer att uppdateras efterhand.

Vi ger kommunerna anvisningar om följande teman:

 • Vänortsrelationer och partnerskapsavtal
 • Projekt för samarbete med Ryssland
 • Åtgärder för migrationshantering
 • Olika nationaliteter på hemmaplan
 • Humanitär hjälp

Vi har också skickat en promemoria om konsekvenserna till kommunerna.

Vi fortsätter informera i Kommunförbundets offentliga kanaler och via kommunnätverken. Målet är att främja samarbetet mellan kommunerna och myndigheterna och erbjuda stöd i bland annat beredskapsfrågor.
 

Webbsändning om krigets konsekvenser för ekonomin, tillgången till varor och kommunernas beredskap

Diskussionen om krigets konsekvenser för kommunerna fortsatte i vår webbsändning fredagen den 4 mars 2022. Inspelningen finns här. I sändningen som simultantolkades till svenska diskuterade vi hur läget i Ukraina påverkar ekonomin, tillgången på varor och kommunernas beredskap.

I sändningen medverkar

 • vår verkställande direktör Minna Karhunen 
 • vår sakkunniga i beredskap och säkerhet, Ari Korhonen
 • forskaren i rysk säkerhetspolitik, biträdande professor Katri Pynnöniemi från Helsingfors universitet och Försvarshögskolan
 • direktören för räddningsväsende och beredskap Tommi Laurinen från Regionsförvaltningsverket i Södra Finland

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
 • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
 • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
 • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor