Kommunförbundet sänker medlemsavgiften med 30 procent

Förbundsdelegationen har godkänt en sänkning av medlemsavgiften med 30 procent för de kommande åren.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar. Det här beslutet är en direkt följd av att kommunernas finansiering minskar i och med inrättandet av välfärdsområden och när social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Förändringarna i finansieringen till följd av vårdreformen varierar de olika kommunerna från något tiotal procent till nästan hälften av de tidigare skatteinkomsterna och statsandelarna.

– Det är uppenbart att kommunerna förväntar sig en effektivisering av verksamheten också i Kommunförbundet. Vi kommer dock fortsättningsvis att erbjuda våra medlemmar högklassig service, säger Karhunen.

Samarbetet med välfärdsområdena inleds

Kommunförbundet har inlett samtal med välfärdsområdena om fortsatt samarbete efter 1.1.2023 genom ett gemensamt servicebolag.

– Vi har kompetens och en kunskapsbas som stöd för välfärdsområdena bland annat i fråga om rådgivning och utveckling. Därför anser vi för Kommunförbundets del att det är motiverat att fortsätta det nära samarbetet, säger Karhunen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information