Kommunförbundet stöder Ukraina med 50 000 euro - de finländska kommunernas stöd redan över 2,5 miljoner euro

Kommunförbundet stöder Ukraina med 50 000 euro via Röda Korset. Beslutet fattades av Kommunförbundets styrelse 24.3.2022.

Det ukrainska kommunförbundet har bett sina europeiska systerorganisationer om stöd. Man har behov av bland annat torrvaror, blöjor, hygienartiklar, smärtstillande medel, insulin samt allergi- och astmamediciner.

Kommunförbundet och de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation CEMR fördömde genast skarpt Rysslands militära angrepp mot Ukraina och betonade sitt starka stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet. Kommunförbundet och Finlands kommuner och städer vill agera till stöd för Ukraina i den humanitära nödsituation som började efter Rysslands attack.

Finlands kommuner stöder Ukraina med över 2,5 miljoner euro

Enligt Kommunförbundets kartläggning har sammanlagt cirka hundra finländska kommuner redan beslutat ge Ukraina ekonomiskt stöd. Den största delen av kommunernas stöd går via de stora internationella hjälporganisationerna. Totalt uppgår kommunernas och städernas donationer redan till över 2,5 miljoner euro.

- De finländska kommunerna har reagerat snabbt på nödläget i Ukraina, inte bara genom att stödja landet ekonomiskt, utan också genom att säkerställa att flyktingar som kommer till Finland från Ukraina får den hjälp och service som de är berättigade till, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

För att stödja kommunerna i arbetet gör Kommunförbundet bedömningar av konsekvenser som krisen i Ukraina innebär för kommunerna, och erbjuder information och rekommendationer om ordnandet av service och i synnerhet om beredskap. Bedömningar, anvisningar och rekommendationer publiceras på webbplatsen kommunforbundet.fi/ukraina.

Läs mer om dessa teman