Kommunförbundets vice vd Jari Heiniluoma har gått bort - sorgflaggning den 16 december vid Kommunernas hus

Jari Heiniluoma

Kommunförbundets vice verkställande direktör Jari Heiniluoma har den 15 december avlidit i en sjukdom med snabbt förlopp.

Heiniluoma har vikarierat som vice verkställande direktör vid Kommunförbundet sedan våren 2022. Han hade tjänstledigt från sin tjänst som stadsdirektör i Parkano.

– Vid Kommunförbundet arbetade Heiniluoma framför allt med livskrafts- och regionutvecklingsfrågor. Han var omtyckt och inflytelserik i kommunsektorn och en aktivt nätverkande direktör. Vi på Kommunförbundet deltar i de anhörigas djupa sorg, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Kommunernas hus har sorgflaggning den 16 december.