Krigets konsekvenser för kommunerna – känslofylld diskussion vid Kongressen för lokala och regionala organ

Edustaja Jani Kokko kongressin täysistunnossa.

Bildkälla: Europarådet

Kriget i Ukraina väckte en känslofylld diskussion bland de kommunala beslutsfattarna vid plenarsessionen för Europarådets kongress för lokala och regionala organ i Strasbourg 21–24.3.2022. Ukrainas regionutvecklingsminister Oleksey Chernyshov och Kievs borgmästare Vitali Klitscho höll starka anföranden om det aktuella läget i Ukraina. Minister Chernyshov lyfte fram behovet av att öka trycket på Ryssland och betonade vikten av att stärka samarbetet mellan de europeiska och de ukrainska kommunerna i krissituationen.

Representanter för kommuner runt om i Europa berättade vid sammanträdet att de aktivt erbjuder humanitärt bistånd till Ukraina. Kommunerna har skickat både ekonomisk och materiell hjälp, och man har också förberett sig på att ta emot och hjälpa flyktingar lokalt. En del kommunala beslutsfattare berättade också att de erbjuder ukrainare som flyr kriget inkvartering i sina egna hem.

Ryssland uteslöts ur Europarådet genom ett enhälligt beslut av ministerkommittén 16.3.2022, vilket också innebär att landet inte längre är medlem i kongressen för lokala och regionala organ.

De ukrainska representanterna delade med sig av sina erfarenheter

Händelserna i Ukraina behandlades i plenum där de ukrainska representanterna lyfte fram sina egna upplevelser.

- Ukrainarna berättade mycket rörande historier om sitt folks öde och om förstörelsen av deras älskade hemland. En kvinna som deltog i sessionen hade barn med sig och berättade att kriget har tagit barnens trygghetskänsla ifrån dem, och att deras första fråga vid ankomsten till Strasbourg var ”Var finns bombskyddet?”. Lyckligtvis har Europarådet en samstämd uppfattning om att ukrainarna nu ska hjälpas på många olika sätt, säger Ulla Santti (Gröna), ny medlem av Finlands delegation.

Kongressen för lokala och regionala organ kräver ett omedelbart slut på kriget och humanitära korridorer för att rädda den ukrainska civilbefolkningen. Rysslands attack mot Ukraina strider mot de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin, som alla är Europarådets grundläggande principer.

I likhet med kongressen för lokala och regionala organ fördömer Finlands delegation skarpt Rysslands attack och visar sitt stöd och sin solidaritet med Ukraina.

- Kongressen och hela den civiliserade världen bör nu visa stöd för och solidaritet med Ukraina. Kommunerna, städerna och regionerna i Europa bör fortsätta att stödja Ukraina för att lindra den humanitära katastrofen, kommenterade kongressledamot Jani Kokko (SDP).

Deklarationen över läget i Ukraina, godkänd av kongressen för lokala och regionala organ, på Europarådets webbplats

Tysklands närdemokrati behöver ses över enligt rapport

Under plenarsessionen behandlades utöver situationen i Ukraina även en rapport av Jani Kokko, vice ordförande för övervakningskommittén, om den tyska närdemokratin. Rapporten godkändes enhälligt i plenum.

– Vår rapport om den tyska regional- och lokalförvaltningens tillstånd är synnerligen positiv, men det finns fortfarande saker att korrigera. Det är särskilt problematiskt att Tyskland inte har ratificerat det tilläggsprotokoll som skulle stärka medborgarnas möjligheter i fråga om delaktighet och rätten till information. Vi diskuterar som bäst med den tyska delegationen och myndigheterna för att rätta till situationen, avslutar Jani Kokko.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman