Multilokaliteten som en resurs, utmaning och möjlighet i kommunsektorn

Multilokaliteten har de senaste åren lyfts fram starkt i den samhällspolitiska debatten och forskningen, men fenomenets konsekvenser och möjligheter är fortfarande relativt okända i kommunsektorn. Som begrepp är multilokaliteten dock på väg in i kommunernas strategier. Uppgifterna framgår ur rapporten Multilokaliteten i kommunerna. Rapporten har sammanställts av forskarna vid Spatia, Region- och kommunforskningscentralen vid Östra Finlands universitet, och publicerats av Kommunförbundet.

Utgångspunkten för begreppet multilokalitet är boende, det vill säga övernattning på flera orter. Det kan var fråga om fritidsboende, arbete på annan ort, familjerelaterat boende eller fastighetsägande. Multilokaliteten kan ta sig olika uttryck och varierar mycket i olika regioner.

För närvarande granskas multilokaliteten i kommunernas strategier fram för allt ur de fritidsboendes och distansarbetandes synvinkel. Enligt rapporten gynnar kommunerna multilokaliteten framför allt genom snabb telekommunikation och smidigare tillståndsförfaranden. Vid analyser av verksamhetsmiljön hamnar multilokaliteten dock ofta i bakgrunden för att informationen ligger utspridd i olika register och i statistik.

Våra grannländer har olika syn på multilokalitet

 – Som man kan läsa i rapporten har Sverige och Norge helt olika synvinkel i forskningen kring multilokalitet, trots att miljön och förhållandena liknar de finländska, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom vid Kommunförbundet.

I Sverige ses fritidsboendet som en del av turistnäringen. Fritidsboendet har inte granskats för sina effekter på kommunerna eller som en del av kommunens livskraft på samma sätt som i Finland.

I Norge har man i forskningen kring fritidsboendet i högre grad än i Sverige beaktat multilokalitet och ser fenomenet som en möjlighet att utveckla kommunen. Multilokaliteten har ökat i Norge bland annat på grund av den femte semesterveckan som infördes år 2002 och det norska hälsovårdssystemet som garanterar basservice i hela landet oberoende av bostadsort.

Multilokaliteten är ett av höstens teman

Multilokalitet var ett tema under Kommunmarknaden den 15 september vid evenemanget Kunta monipaikkaisuuden kotina – mielipaikkoja ja mahdollisuuksia (”Kommunen och multilokalt boende – favoritplatser och möjligheter”).

Vi får mera fakta om multilokalitet och kommunernas praxis i det följande skedet av undersökningen redan denna höst.

Närmare upplysningar:

MARIANNE PEKOLA-SJÖBLOM

Forskningschef, Kommunförbundet
+358 9 771 2504, +358 50 337 5634
Marianne.Pekola-Sjoblom@kommunforbundet.fi

 

PETRI KAHILA
Forskningsdirektör, Region- och kommunforskningscentralen Spatia
+358 50 411 8445
petri.kahila@uef.fi

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman