Ny handbok om beredskap och beredskapsplanering i välfärdsområdena

Kommunförbundet har publicerat en handbok om beredskap i välfärdsområdena. Handboken ingår i förändringsstödet inför vårdreformen och innehåller information om beredskap och beredskapsplanering. Den är avsedd att användas som stöd i välfärdsområdenas verksamhet.

– Handboken erbjuder grundläggande information om och synpunkter på beredskap och vad som ingår i den.  Den är ett bra verktyg som kan användas som stöd för beredskapen och beredskapsplaneringen, säger Terhi Virtanen, koordinator vid Kommunförbundet.

– Avsikten är att stödja särskilt välfärdsområdenas beredning och dialog i beredskapsfrågor. Handboken tar inte ställning till hur verksamheten borde ordnas inom välfärdsområdet.

Handboken kommer att kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Särskilt de avsnitt som gäller kontaktytor kommer att kompletteras under 2022 inom ramen för projektet Kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och kontaktytor.

Den svenska översättningen utkommer i höst.

Ladda ner handboken här (på finska)

Säkerheten i samhället kräver kontinuerlig utveckling av samarbetet

I handboken behandlas beredskap ur perspektivet övergripande säkerhet. Det innebär beredskapssamarbete där olika samhällsaktörer tillsammans strävar efter att trygga livsviktiga samhällsfunktioner.

– Med övergripande säkerhet avses ett samhälleligt mål som sträcker sig längre än välfärdsområdet och som kan nås genom samarbete, säger Virtanen.

Att främja säkerhet och välfärd är ett mål för hela samhället. Varje aktör inom den offentliga förvaltningen ansvarar för att detta mål främjas. Målet ändras inte av att välfärdsområdena inrättas.

– Välfärdsområdena innebär en ny förvaltningsnivå. Ett fungerande samarbete för säkerhet och välfärd kräver därför medvetna och kontinuerliga förbättringar och tillräckliga resurser, säger Virtanen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman