Ny handbok om service på finska och svenska i kommunen

Två språk - en kommun. Så här utvecklar kommunen en fungerande service på båda nationalspråken. Kommunförbundets nya handbok ger konkreta verktyg för en fungerande tvåspråkig service i kommunen.

Lagom till svenska dagen kommer den ut – en handbok på nätet som ska stärka den språkliga hållbarheten i kommunerna. Handboken är ett stöd för kommunen att fungera jämlikt och långsiktigt på båda nationalspråken.

För att uppnå språklig hållbarhet måste kommunen utveckla förutsättningarna för de två nationalspråken, till exempel genom insatser inom kommunikation och utbildning, innovativ personalpolitik och service.

Publikationen fungerar som stöd för en- och tvåspråkiga kommuner. Å ena sedan hjälper den kommunen att bättre följa språklagstiftningen i sin verksamhet, men ger också konkreta verktyg för en bättre förvaltning på båda nationalspråken.

Den första delen ger en bakgrund genom att gå in på vilka grunder lagstiftningen lägger för kommunens verksamhet på två språk. Här finns även nyttig information för enspråkiga kommuner på fastlandet. I del två presenteras praktiska verktyg för vardagen i den tvåspråkiga kommunen. I den avslutande tredje delen behandlas hur den tvåspråkiga kommunen kan utvärdera verksamheten.

I december 2021 godkände statsrådet Finlands andra nationalspråksstrategi genom ett principbeslut. Strategin gäller de två nationalspråken finska och svenska. Målet för Finlands andra nationalspråksstrategi är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. Kommunförbundet är med och stöder denna strategi.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Guide: Fungerande tvåspråkighet i kommunerna

Publikationen är ett stöd för en- och tvåspråkiga kommuner i arbetet med språklig service.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman