Nya förtroendevalda till internationella uppgifter

Finlands nya ledamöter i internationella delegationer har valts för mandattiden 2021–2026. Uppdateringen gjordes för att motsvara de politiska styrkeförhållandena efter sommarens kommunalval.

Sju nya ledamöter i Europarådets kongress för lokala och regionala organ

Sammanlagt sju nya förtroendevalda invaldes i Finlands delegation i Europarådets kongress för lokala och regionala organ.

De nya ledamöterna är:

Pia Kopra (Sannf) från Helsingfors

Teuvo Hatva (C) från Kajana.

Ersättare:

Tanja Joona (C) från Övertorneå

Ulla Santti (Gröna) från Siilinjärvi

Lauri Heikkilä (Sannf) från S:t Mårtens

Saija Karnisto-Toivonen (SDP) från Salo

Juha Pitkänen (VF) från Tuusniemi.

Som ordinarie ledamöter fortsätter från föregående period Atte Kaleva (Saml.) från Helsingfors, Jani Kokko (SDP) från Muurame samt Pia Kauma (Saml.) från Esbo.

Delvis samma namn i CEMR och UCLG

Till CEMR:s delegation valdes Jari Heiniluoma (C) från Parkano samt Mari-Leena Talvitie (Saml.) från Uleåborg. Talvitie är också förtroendevald i Finlands delegation i UCLG.

Kommunförbundet är sekretariat för Finlands delegationer i Europarådets kongress för lokala och regionala organ och i de europeiska och internationella kommunförbundens paraplyorganisationer CEMR och UCLG.

Europarådets kongress för lokala och regionala organ

Kommunernas röst kommer fram i den internationella debatten via Europarådets kongress för lokala och regionala organ. Europarådet är Europas ledande människorättsorganisation. Rådet har som uppgift är att trygga och främja de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och en pluralistisk demokrati. Europarådets kongress för lokala och regionala organ syftar främst till att stärka det politiska, administrativa och ekonomiska självstyret för de kommunala och regionala myndigheterna i Europa. En demokratisk lokalförvaltning främjar den politiska stabiliteten i Europa och stöder minoriteternas mänskliga rättigheter.

CEMR

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) utövar inflytande på Europas politik i allt som berör landskap och kommuner och erbjuder ett diskussionsforum för kommuner, regioner och landskap genom de nationella medlemsförbunden. CEMR:s strategi för denna period tar fasta på FN:s mål för hållbar utveckling: social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bör beaktas också ur det lokala perspektivet.

UCLG

UCLG samlar världens nationella kommunorganisationer och enskilda städer till en organisation som strävar efter att tala med en röst och enhetligt representera det globala kommunfältet speciellt gentemot FN. Organisationens mission är att vara den demokratiska lokalförvaltningens språkrör och förespråkare. Till organisationens centrala uppgifter hör bland annat att bromsa klimatförändringen och urbaniseringen och att stödja städer i fattiga länder och i länder som drabbats av katastrofer.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor