På datainsamlingar.fi sammanställs information om coronaepidemin och kommande enkäter för utbildningssektorn

På sidan Lägesöversikt över coronatiden och datainsamlingar hittar du alla datainsamlingar som berör coronaepidemin på ett ställe. Sidan är en del av tjänsten Datainsamlingar.fi där man samlar alla enkäter som planerats för undervisningsväsendet samt information om material som tagits fram utifrån dem.

Materialen kring coronaepidemin som finns samlade i tjänsten Datainsamlingar.fi kan användas för att planera återhämtningen från coronatiden inom olika utbildningsformer. Alla stödmaterial för återhämtningen från epidemin finns på sidan ”Undervisningsväsendet, internationella program och coronaviruset” på adressen oph.fi. Vi uppdaterar innehållen på sidan och publicerar dem an efter som de färdigställs.

Materialen kring coronaepidemin som finns på Datainsamlingar.fi har sammanställts och granskats av en bred skara sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen och även av utomstående aktörer. Samtidigt har man också strävat efter att det ska vara lättare för kunderna att använda tjänsten genom att förnya sidstrukturen och sättet att presentera data på sidan.

Det nya innehållet på sidan med en lägesöversikt över coronaepidemin och tillhörande datainsamlingar har delats in enligt utbildningsform från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. På sidan finns också exempel på internationella enkäter och material som berör coronaepidemin. Datainsamlingar och andra digitala material presenteras i fortsättningen med följande information på sidan: datainsamlingens eller materialets namn, en länk till sidan där uppgifterna finns, namn på organisationen som samlat in och publicerat uppgifterna samt tidpunkt då uppgifterna samlats in eller publicerats.

Nätverk mellan organisationer upprätthåller tjänsten Datainsamlingar.fi

Tjänsten Datainsamlingar.fi hjälper läroanstalterna att organisera sin verksamhet och vara förutseende eftersom de i tjänsten hittar information om kommande datainsamlingar, deras innehåll och tidtabell. Med hjälp av tjänsten vill man lätta på skolornas och läroanstalternas arbetsbörda som olika datainsamlingar medför, och samtidigt också göra det lättare för forskare och myndigheter att effektivare utnyttja varandras datainsamlingar och de material som sammanställs utifrån dem. Utgångspunkten är att samma uppgifter ska samlas in endast en gång. 

Kommunförbundet är en av tolv organisationer som hör till nätverket (Tiedon hyödyntäminen -verkosto) som upprätthåller tjänsten Datainsamlingar.fi. Utöver datainsamlingarna som berör coronaepidemin innehåller tjänsten också information om andra datainsamlingar och material som dessa organisationer har gjort.  Kommunförbundet har tillsammans med de andra organisationerna förbundit sig till att publicera och uppdatera information om sina datainsamlingar i tjänsten redan i det skedet då en datainsamling planeras.

Mera information om tjänsten Datainsamlingar.fi och om nätverkets verksamhet

Tiina Komppa, tiina.komppa@oph.fi, tfn 029 5331 429

Mera information om sidan Undervisningsväsendet, internationella program och coronaviruset

Laura Francke, laura.francke@oph.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.