Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 på remiss

Lagutkastet om reformen av arbets- och näringstjänsterna har skickats på remiss. Avsikten med reformen är att arbets- och näringstjänsterna, som staten ansvarar för än så länge, överförs till kommunerna under 2024. Reformen syftar till att främja efterfrågan på och utbudet av arbete effektivare och mer mångsidigt än i dag.

Lagutkastet innehåller följande teman: allmänna bestämmelser, tjänsterna som överförs och verkställandet, organiseringsansvaret, finansieringen, statens uppgifter och styrning samt informationssystemen.

Lagutkastet har skickats på remiss som ett så kallat tjänstemannaförslag. Den politiska diskussionen om vissa detaljer i reformen pågår fortfarande så kommunerna har en reell möjlighet att uttala sig och påverka utgången.   

- Det är viktigt att lagen beaktar olika kommuner i hela landet och möjliggör flexibla lösningar. Målet är ju att öka sysselsättningsgraden genom att främja efterfrågan på och utbudet av arbete.  Det kommunala ekosystemets möjligheter kommer att ha en viktig roll, säger utvecklingschef Erja Lindberg.

Remissrundan pågår till 27.6.2022 kl. 9.00.

Kommunförbundet stöder kommunerna under remissrundan

Kommunförbundets utlåtande offentliggörs vecka 21. Kommunerna kan använda utlåtandet och de anvisningar som Kommunförbundet ger ut tillsammans med utlåtandet när de formulerar sitt eget utlåtande. Anvisningarna tar upp de saker som det lönar sig att fästa särskild vikt vid i den stora helheten.

Dessutom ordnar Kommunförbundet sparrning om tjänstemannaförslaget både för ordförandena i kommuntypsnätverken och för alla kommundirektörer.

Följ Kommunförbundets meddelanden och bekanta dig med synpunkter som lagts fram under lagberedningen samt annat bakgrundsmaterial på webbplatsen kommunforbundet.fi/antjansterna2024.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Utlåtande.fi

Tags