Välfärdsseminarium i Helsingfors den 31 maj

Så jobbar vi tillsammans för invånarnas välfärd och hälsa

Två kvinnor på promenad

Välkommen på välfärdsseminarium i Helsingfors den 31 maj. Seminariet är gratis och öppet för alla som arbetar för att främja hälsa och välfärd, både förtroendevalda, kommunalt anställda, organisationer, företag, församlingar och enskilda invånare. Alla behövs i välfärdsarbetet!

I och med vårdreformen är det viktigt att fundera på fungerande lösningar där olika aktörer i samhället tillsammans kan arbeta för bättre hälsa och stärkt välfärd. Seminariet hålls i Kommunernas hus, vi kan med andra ord träffas fysiskt igen! Förmiddagens program strömmas via nätet och kan följas på distans.

Försprång i Österbotten

De nya välfärdsområdena och kommunerna behöver hitta goda sätt att samarbeta på. Chefen för främjande av hälsa och välfärd Jim Eriksson i samkommunen Österbottens välfärdsområde berättar i det svenska parallellprogrammet hur Österbotten försöker bygga upp samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna. I Österbotten, som är det enda välfärdsområdet med svenskan som majoritetsspråk, är man steget före och har förändrat organisationen redan inför förra årsskiftet. Från och med 1.1.2023 överförs verksamheten till det självstyrande Österbottens välfärdsområde.

Hur blir en kommun organisationsvänlig?

I det svenska parallellprogrammet efter lunch träffar vi förutom Jim Eriksson också planerare Teija Matalamäki från Finlands Röda Kors som berättar om goda erfarenheter i finska Sydösterbotten. Där har man samlat organisationer och företag runt samma bord för att bygga upp ett fungerande samarbete. Hon talar finska men simultantolkning till svenska kan ordnas vid behov. Presentationsmaterialet är på svenska och man kan diskutera på svenska.

Projektet ”Osallistava Etelä-Pohjanmaa” har gjort upp sju kriterier för en organisationsvänlig kommun. En organisationsvänlig kommun:

  1. ger möjlighet för invånarna att delta aktivt

  2. erkänner och identifierar organisationerna som jämbördiga partner (även i kommunens styrdokument)

  3. utnämner en kontaktperson till organisationerna och samlar regelbundet organisationerna

  4. erbjuder gratis lokaliteter till organisationer

  5. betalar stöd till organisationerna

  6. samlar och utnyttjar erfarenheter av invånarna om kommunens tjänster

  7. informerar om organisationernas verksamhet till invånarna

Kommunen får en större roll

Kommunens uppgift att främja hälsa och välfärd får en större roll i och med vårdreformen. Kommunen bär det primära ansvaret för arbetet för bättre hälsa och stärkt välfärd till den del som uppgiften är knuten till kommunens lagstadgade uppgifter. De här uppgifterna hänför sig till utbildning och småbarnspedagogik, kultur-, ungdoms-, biblioteks- och idrottstjänsterna, stadsplanering och markanvändning, vatten- och avfallshantering samt miljötjänster.

Kommunen ska samarbeta med allmännyttiga samfund och främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete.

Seminariet börjar 31.5.2022 kl. 9 och är gratis. Det bjuds på kaffe, men lunchen betalar deltagarna själva.

Bekanta dig med programmet på finska här och anmäl dig till evenemanget.