Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden stöds på riksnivå

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort antal tjänster som medför ett behov av samarbete. Också efter reformen förblir främjandet av välfärd och hälsa en gemensam uppgift för kommunerna och välfärdsområdena.

Samarbetsfrågor utreds i Kommunförbundets projekt för förändringsstöd vid kontaktytorna som fortsätter till slutet av 2023. Projektet producerar konkreta anvisningar och verktyg för samarbetsplaneringen i kommunerna och välfärdsområdena. Projektet samlar och sprider också god praxis mellan olika välfärdsområden, både befintlig praxis och sådan som uppstår genom reformen.

Utöver främjandet av välfärd och hälsa finns det flera andra kontaktytor med samarbetsbehov. Samarbete behövs vid kontaktytorna mellan bildnings- och social- och hälsovårdstjänsterna för barn, unga och familjer samt inom främjandet av sysselsättningen, integrationen och tjänster för äldre. Samarbete behövs också inom intern säkerhet, beredskap och kontinuitetshantering.

– Det är viktigt för invånarna att servicen i vardagen fungerar bra också i framtiden. Därför är det väsentligt att samarbetet i kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena fungerar, säger Liisa Jurmu, som inleder sitt arbete som projektchef i maj.

I projektet för förändringsstöd vid kontaktytorna bedrivs intensivt nationellt samarbete mellan olika aktörer. I styrgruppen är utöver Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet, som finansierar projektet, också Inrikesministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Finansministeriet företrädda.

Närmare upplysningar:

Liisa Jurmu, projektchef från och med 12.5.2022: liisa.jurmu(a)kommunforbundet.fi

Karri Vainio, specialsakkunnig vid Kommunförbundet, karri.vainio(a)kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman