Välfärdsområdesbolaget Hyvil framskrider: målet är att alla välfärdsområden har gått med 1.1.2023

asiakkaat sote-palvelussa, kuvituskuva

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har bildats för att stödja välfärdsområdenas verksamhet. Bolaget inleder verksamheten samtidigt som välfärdsområdena 1.1.2023. Beredningen av Hyvil framskrider för närvarande som planerat: välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kommer att underteckna ett serviceavtal med Hyvil före jul.

- Det är viktigt att välfärdsområdena undertecknar serviceavtalet med Hyvil före årsskiftet för att de ska omfattas av de centraliserade tjänster och avtal som Hyvil erbjuder. Det är bland annat fråga om avtal med upphovsrättsorganisationerna samt om medlemskapet i Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador, som garanterar att läkemedelsskadeförsäkringen fortsätter utan avbrott för välfärdsområdenas del. Lyckligtvis verkar det nu som om de flesta välfärdsområden hinner ingå ett serviceavtal med Hyvil i tid, trots den stora arbetsbördan, säger Hyvilis tf verkställande direktör Johanna Sorvettula.

Kommunförbundet bildade Hyvil i november 2022 och Hyvil har införts i handelsregistret 2.12.2022. Cirka 16 sakkunniga inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till bolaget 1.1.2023. Det är meningen att alla välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska bli delägare i bolaget med lika stora andelar i den pågående aktieemissionen.

När alla välfärdsområden fattat beslut om att delta i aktieemissionen och undertecknar serviceavtalet, har Hyvil mandat att handla på välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens vägnar till exempel då det gäller att bereda och påverka lagstiftning samt erbjuda centraliserade sakkunnigtjänster genast från 1.1.2023.

Välfärdsområdesbolaget har tre huvudsakliga syften: att delta i och påverka lagstiftningen, att tillhandahålla rådgivningstjänster för sina kunder samt att möjliggöra nätverk och annat samarbete.

Bolagets service preciseras i samarbete med delägarna under år 2023.

Hyvils kontaktuppgifter från 1.1.2023

Från 1.1.2023 kan du nå Hyvils sakkunniga på e-postadressen fornamn.efternamn@hyvil.fi. Alla sakkunniga som övergår från Kommunförbundet har samma telefonnummer som tidigare.

Hyvils växel har numret 09 771 6000.

Webbplatsen www.hyvil.fi öppnas vid årsskiftet. På webbplatsen öppnas en blankett för begäran om rådgivning, via vilken begäran riktas till rätt sakkunnig.

Kommunförbundets förändringsstöd i vårdreformen fortsätter till utgången av 2022 med tidigare kontaktuppgifter.

Närmare upplysningar
Johanna Sorvettula, tf verkställande direktör för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, tfn 050 472 1378

 

Läs mer om dessa teman