Specialsakkunnig Laura Mäki börjar på Brysselkontoret

En ny resurs för intressebevakningen inom den gröna omställningen

Naisoletettu seisoo ulkona puun edessä ja katsoo kameraan.

Förbundet för lokala och regionala myndigheter stärker sitt förhandsinflytande på EU, särskilt på miljöområdet. Laura Mäki har börjat på Kommunförbundets Brysselkontor som specialsakkunnig på den gröna omställningen och kommer att bidra till detta arbete. Varmt välkommen till Laura!

Lauras reflektioner om framtiden

Europavalet, valet av en ny kommission och de följande fem åren utgör ramarna också för den kommande lagstiftningen.

Vårt mål är att delta i diskussionen redan från start och ge lagberedarna och beslutsfattarna aktuell information om hur kommuner och städer genomför den gröna omställningen. Lika viktigt är att vi kan vara beredda på och i tid påverka den EU-lagstiftning som syftar till att de bindande klimat- och miljömålen kan nås. En viktig del av mitt jobb är att samla och samordna en arbetsgrupp för kommunernas och städernas EU-intressebevakning. Med arbetsgruppen vill vi säkerställa ett smidigt informationsflöde om den gröna omställningen. 

Det är roligt att få vara med i Kommunförbundets team, vi håller kontakten! 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Mäkis artikel om EU:s lagstiftningsinitiativ för grön utveckling

Energiproduktion, byggnaders energieffektivitet, trafik, markanvändning, tillståndsprocesser, offentlig upphandling, vattenförsörjning... Lagstiftningsprojekten inom EU:s gröna giv påverkar bland annat hur dessa saker görs i framtidens kommuner.

blue-image-left
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor