Finlands Kommundirektörer rf valde styrelse för år 2024

Paperipino ja kädet

Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2024 i Seinäjoki 10.8.2023. Till ordförande för styrelsen valdes kommundirektören i Kempele Tuomas Lohi och till vice ordförande stadsdirektören i Ackas Antti Peltola.

Till verksamhetsgranskare valdes Mika Hatanpää (Kankaanpää) och Vesa Lakaniemi (Euraåminne) samt till suppleanter Outi Mäkelä (Nurmijärvi) och Jarkko Seppälä (Gustav Adolfs).

Styrelseledamöter (personlig ersättare inom parentes)  

NYLAND 2024: 
Jukka-Pekka Ujula, Borgå
(Katarina Helander, Pukkila) 

EGENTLIGA FINLAND2024: 
Jari Rantala, Loimaa 
(Atso Vainio, Nystad)

SATAKUNTA, SÖDRA ÖSTERBOTTEN, ÖSTERBOTTEN 2024: 
Mikko Löfbacka, Ulvsby
(Satu Kankare, Lappo)

EGENTLIGA TAVASTLAND, PÄIJÄNNE-TAVASTLAND, KYMMENEDALEN 2024: 
Antti Ahonen, Humppila
(Jarkko Salonen, Iits)

BIRKALAND 2024: 
Antti Peltola, Ackas
(Annu Kuusisto, Urjala) 

SÖDRA KARELEN, SÖDRA SAVOLAX, MELLERSTA FINLAND 2024:
Mikko Latvala, Petäjävesi 
(Kimmo Kainulainen, Kangasniemi)

NORRA SAVOLAX, NORRA KARELEN, KAJANALAND 2024: 
Pekka Hirvonen, Kides
(Marjut Ahokas, Ilomants)

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN, NORRA ÖSTERBOTTEN, LAPPLAND 2024: 
Tuomas Lohi, Kempele
(Laura Enbuska-Mäki, Muonio)  

SVENSKSPRÅKIGA KOMMUNER 2024:
Patrik Nygrén, Pargas
(Stefan Svenfors, Pedersöre)
 

Närmare upplysningar

Föreningens ordförande Tuomas Lohi, tfn 0500 688 594
Föreningens vice ordförande Antti Peltola, tfn 040 335 3335
Föreningens sekreterare Tuija Valkeinen, Kommunförbundet, tfn 050 548 1440

Tillläggsuppgifter

Finlands Kommundirektörer rfs webbsidor

Läs mer om dessa teman