Kommunala beslutsfattare: Berätta hur det står till i kommunen

""

Alla förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i kommunerna på fastlandet har per e-post fått en personlig länk till Kommunförbundets och MDI:s kommunenkät. Genom enkäten samlar vi kommunsektorns syn på till exempel hur åtgärderna i regeringsprogrammet påverkar kommunerna.

– Enkäten ger oss värdefull information om bland annat städernas och kommunernas syn på hur regionens livskraft och den övergripande säkerheten utvecklas. Enkätresultaten används bland annat för Kommunförbundets utvecklings- och påverkansarbete, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet

Vi ber alla som fått länken att delta i enkäten! Svarstiden löper ut redan 5.12.