Lokala åtgärder avgörande för hållbar utveckling

Europarådets kongress för lokala och regionala organ har antagit rekommendationer för att stärka arbetet med hållbar utveckling och uppnå målen. Arbetet med Agenda 2030 är i år halvvägs. Nu återstår bara sju år för att nå målen. Rekommendationerna betonar betydelsen av och kompetensen på lokal och regional nivå för en hållbar framtid.

- Jag hoppas att vi i kongressen även i fortsättningen kan dela god praxis och erfarenheter av implementering, uppföljning och rapportering av målen för hållbar utveckling i olika regioner och länder. Erfarenheter är mycket värdefulla för att vi ska kunna hitta fler innovativa sätt att leda den hållbara utvecklingen på lokal och regional nivå, säger Saija Karnisto-Toivonen från Salo som är medlem i Finlands delegation.

Den lokala förvaltningen behöver stöd för främjandet av hållbar utveckling

FN:s mellanbokslut om hållbar utveckling behandlas i september 2023 under SDG Summit i New York. Vid kongressens vårplenum tackade ordförande för UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif för det viktiga arbete som de lokala förvaltningarna har gjort inom främjande av hållbar utveckling. Det krävs resurser och åtgärder för att hantera många kriser. Enligt Mohd Sharif får lokala förvaltningar inte lämnas ensamma, utan de behöver stöd.

- Världen glider bakåt. Vi har ingen tid att förlora. Att genomföra en hållbar utveckling på lokal nivå är bland de viktigaste målen för UN-Habitat. Vi måste arbeta tillsammans för att nå målen, säger Mohd Sharif.

I kongressens rekommendationer anges att samtliga förvaltningsnivåer och aktörer behövs för att ta itu med utmaningarna som hållbar utveckling innebär: kommuner och städer, kommunala förbund, den privata sektorn och medborgarsamhället. Två tredjedelar av målen kan endast uppnås på lokal nivå. Av den orsaken är det mycket viktigt att möjliggöra och stödja åtgärder på lokal nivå.

Kommuninvånarna i fokus

Enligt kongressens rekommendationer bör frivilliga lokala och regionala rapporter om hållbar utveckling (voluntary local/subregional reviews) stödjas och uppmuntras. Medborgarna ska stå i centrum för målarbetet.

Vid vårens plenum för Europarådets kongress för lokala och regionala organ antogs också ett utlåtande till stöd för Ukraina. Kongressen vill visa sitt starka stöd för Ukraina och fördömer enhälligt Rysslands agerande. Kongressen stöder inrättandet av en särskild internationell kompensationsmekanism som ska göra det möjligt att ersätta förluster som orsakats av kriget, både för den ukrainska staten och dess befolkning.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor