Nästa års Europaval och valdeltagandet intresserar kommunerna

Henkilöitä rivissä hymyilemässä kuvaajalle.

De europeiska kommun- och regionförbundens intresseorganisation CEMR sammanträdde i Tbilisi i Georgien första veckan i juni.

Kommunförbundets representanter Emilia Koikkalainen (Keuru), Laura Hämäläinen (S:t Michel), Juhana Kelloniemi (Kemijärvi) och Tiina Kaartinen (Kuopio) deltog aktivt i det två dagar långa mötet, där ett av de centrala temana var nästa års Europaval och dess betydelse för den lokala förvaltningen.

EU-lagstiftningen verkställs i kommunerna och de praktiska konsekvenserna och kraven återspeglas i kommunernas och kommuninvånarnas vardag; målen för den gröna och digitala övergången kan till exempel förverkligas på ett realistiskt sätt i samarbete med den lokala nivån. Vid mötet betonades Europavalets betydelse för de lokala myndigheternas framtid, och lokal intressebevakning kommer därför att bli ett av organisationens viktigaste mål under det kommande året.

En gemensam utmaning för hela Europa var oron för valdeltagandet i Europavalet, en nedåtgående trend som ingen av medlemsländerna kunnat undgå.

- Vi bör dela information internt om fungerande kampanjer i olika medlemsländer för att förbättra valdeltagandet. Det är vårt gemensamma mål att göra EU-frågor mer attraktiva bland kommuninvånarna, sade Emilia Koikkalainen från Finland.

Kommunförbundet håller för närvarande på att förbereda sina egna mål för Europavalet.

CEMR-infobox

  • CEMR (Council of European Municipalities and Regions) utövar inflytande på Europas politik i allt som berör landskap och kommuner och erbjuder ett diskussionsforum för kommuner, regioner och landskap genom de nationella medlemsförbunden.
  • CEMR har medlemmar i 41 länder i Europa.
  • CEMR:s strategi för denna period tar fasta på FN:s mål för hållbar utveckling. Social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet bör beaktas också ur det lokala perspektivet.
  • Kommunförbundet har en representation både i CEMR:s Policy Committe, jämställdhetskommittén och i styrelsen.
  • Kommunförbundets sakkunniga deltar aktivt i CEMR:s arbetsgrupper inom olika temaområden.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor