Nytt evenemang startade debatten: kommunernas arbete för de mänskliga rättigheterna behöver förbättras

Europarådets dag för mänskliga rättigheter ordnades för första gången i Finland 4.5.2023 i Åbo. I anförandena betonades Europarådets tre pelare: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Ett genomgående tema under dagen var den starka betoningen på lokalnivån.

– De mänskliga rättigheterna kan inte längre tas för givna. Demokratin måste försvaras på alla nivåer varje dag, påpekade dagens huvudtalare, Europarådets biträdande generalsekreterare Bjørn Berge.

När det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna på lokal nivå, betonades det hur vardagligt arbetet är. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen deltog i paneldebatten kring temat ”Hur kan Europarådets arbete stödja den finländska lokal- och regionalförvaltningens arbete för de mänskliga rättigheterna?”.

– Demokrati och mänskliga rättigheter omsätts dagligen i praktiken i kommunernas vardag, men detta uppfattas inte nödvändigtvis som en del av den större referensramen och Europarådets arbete. Det vore bra att lyfta fram denna koppling i större utsträckning, konstaterade Karhunen.

Det vardagliga arbetet för de mänskliga rättigheterna identifieras inte alltid i kommunerna

– Kommunernas mångsidiga roll när det gäller att främja de mänskliga rättigheterna måste identifieras och möjliggöras. Att utveckla de mänskliga rättigheterna är ett systematiskt arbete som kräver engagemang och kunnande av kommunerna, sade Kommunförbundets utvecklingschef Maria Salenius i sitt sakkunniganförande.

Även om arbetet för de mänskliga rättigheterna är en väsentlig del av kommunernas vardag, och kommunernas arbete inte alltid identifieras som arbete för de mänskliga rättigheterna, finns det utrymme för förbättringar även på lokal nivå.

– Det finns fortfarande mycket att göra inom människorättsfrågor i Finland, konstaterade Hilkka Kemppi, riksdagsledamot, ordförande för kommunfullmäktige i Asikkala och medlem av Finlands delegation i Europarådets parlamentariska församling.

 

I paneldebatten under Anu Juvonens ledning kom Jani Kokko, Hilkka Kemppi och Joanna Slama till tals.

Hatretorik får inte vara ett hinder för kommuninvånarnas engagemang

Kommuninvånarnas aktiva deltagande bidrar till en stark demokrati. När det gäller deltagandet konstaterades det dock att hatretoriken har ökat mot kommunernas förtroendevalda. Hatretorik får inte bli ett eventuellt hinder för att delta. Involveringen av personer i olika åldrar och med olika bakgrund i de kommunala organen lyftes upprepade gånger fram som en viktig del av främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Som utmaningar identifierades till exempel främjandet av sexuella och etniska minoriteters rättigheter. Främjandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning nämndes också som ett område där det finns utrymme för förbättringar i kommunerna.

– Diversitet är en styrka. Det är viktigt att komma ihåg att främjandet av minoriteters rättigheter aldrig går ut över majoriteten, sade Jani Kokko, riksdagsledamot, vice ordförande för kommunfullmäktige i Muurame, vice ordförande för Finlands delegation i Europarådets kongress för lokala och regionala organ och vice ordförande för övervakningskommittén.

Europarådets dag för mänskliga rättigheter organiserades förutom av Kommunförbundet även av Utrikesministeriet, Människorättscentret, Åbo stad och Åbo Akademi.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor