Nytt verktyg för kommunernas säkerhetsplanering publicerat

Nais- ja miesoletettu kävelevät ulkona. Puita taustalla.

Inrikesministeriet har publicerat ett innovativt verktyg för säkerhetsplanering i kommunerna. Verktyget har planerats för att underlätta utarbetandet av en lokal säkerhetsplan. Kommunen kan fylla i kommunens uppgifter i verktyget och få en färdigt formulerad mall för säkerhetsplanen. Kommunförbundet har också medverkat i att producera verktygets innehåll.

Varför är säkerhetsplanering viktigt?

Man påverkar säkerheten i vardagen: Lokal säkerhetsplanering bidrar till att förbättra kommuninvånarnas vardagliga säkerhet. Säkerhetsplanering är till exempel förebyggande åtgärder, invånartrygghet, tryggad rörlighet, ökad aktivitet bland olika befolkningsgrupper och föreningar, företagssäkerhet och trafiksäkerhet.

Man minskar riskerna: Säkerhetsplanering är proaktiv verksamhet. Dess syfte är att minska störningar, brott, olyckor och skador till följd av dem. Samtidigt strävar man efter att upprätthålla och stärka trygghetskänslan lokalt.

Man främjar kommuninvånarnas välfärd: Säkerhetsplaneringen spelar en viktig roll när det gäller att främja välfärden. Den elektroniska välfärdsberättelsen innehåller en säkerhetsmodul med hjälp av vilken kommunen kan följa säkerhetsläget och hur det utvecklas i kommunen. Den elektroniska välfärdsberättelsen kan också kopplas till målen för den lokala säkerhetsplanen.

Hur börjar man?

Verktyget för säkerhetsplanering finns på portalen för inre säkerhet TUOVI som förvaltas av Inrikesministeriet. Om du ännu inte registrerat dig, kan du göra det här: https://sisainenturvallisuus.fi/sv/framsida. När du har loggat in på TUOVI-portalen hittar du verktyget under rubriken ”Säkerhetsplaner”.

Låt oss göra kommunerna ännu tryggare att bo i!

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman