Uppdrag Språköar

Vill du utvecklas som pedagog? Sök jobb på en Språkö!

En språkö är en finskspråkig kommun med svensk utbildning. Det finns 15 språköar i Finland: Björneborg, Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Kuusankoski, Lahtis, Nurmijärvi, Salo, S:t Karins, Tammerfors, Tavastehus, Tusby, Uleåborg och Vichtis.

På språköarna är svenska språket och kulturen väldigt viktig! Närsamhället är enspråkigt finskt och det är den svenska utbildningen som för språket och kulturen vidare.

Svensktalande pedagoger uppskattas högt!

Att jobba på en språkö är inspirerande och lärorikt. Här behöver alla varandra! Daghemmen och skolorna är små och runt dem bildas en liten gemenskap som du lätt blir en del av.

 I den lilla personalgruppen får alla möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. DU blir en viktig person och får användning för alla dina styrkor.

Småskaligheten gör att det är lätt och naturligt att arbeta åldersövergripande och temainriktat.

Ta chansen - här finns lediga jobb!

Björneborg

 • Björneborgs svenska samskola rekryterar timlärare i finska och engelska, timlärare i slöjd och huslig ekonomi, lektor i engelska och franska samt lärare och barnskötare i småbarnspedagogik. Kontakta rektor Susanne Blomquist, tel. 044-243 2531

Hyvinge

 • Svenska skolan i Hyvinge rekryterar klasslärarvikarie för tiden 9.8-22.12.2023. Kontakta rektor Eveliina Luotonen, tel. 040 580 7266

Jyväskylä

 • Onnimanni daghem rekryterar småbarnspedagoger. Kontakta vice föreståndare Jaana Hänninen, tel. 050-568 7586

Kervo                            

 • Trollebo daghem rekryterar barnskötare och lärare inom småbarnspedagogik. Kontakta föreståndare Tiina Aho, tel. 044 788 1058
   
 • Svenskbacka skola rekryterar ordinarie timlärare med klassläraruppgifter, gärna med undervisning i konst och musik. Kontakta rektor Maria Mustala, tel. 040-318 4226

Kotka                            

 • Kotka svenska barnträdgård rekryterar lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. Kontakta föreståndare Anu Roitto, tfn. 050 381 4088
 • Kotka svenska samskola rekryterar en timlärare i finska och engelska, samt timlärare i huslig ekonomi, slöjd (hårda material) och företagsamhet. Kontakta rektor Carina Stenberg, tel. 050 380 4729

Kouvola

Lahtis

 • Svenska daghemmet i Lahtis rekryterar lärare inom småbarnspedagogik. Kontakta föreståndare Monika Lumislahti, tel. 050-528 9624
   
 • Svenska skolan i Lahtis rekryterar förskollärare och klasslärare. Kontakta tf. rektor Jussi Virsunen, tel. 044-416 4383

Nurmijärvi

 • Daghemmet Äppelgården rekryterar småbarnspedagoger. Kontakta föreståndare Tiina Ahokas, tel. Puh. 040-317 2226
   
 • Vendlaskolan rekryterar ett skolgångsbiträde. Kontakta rektor Nina Kuitula, 040-317 4175

S:t Karins

Tammerfors

Träskända                        

 • Folkhälsans daghem i Träskända rekryterar en lärare inom småbarnspedagogik för förskoleundervisning. Kontakta föreståndare Bodil Monthén-Kettunen, tel. 044-788 1059

Tusby                            

 • Kievari daghem rekryterar svenskspråkig och tvåspråkig lärare inom småbarnspedagogik. Daghemmet flyttar till det nybyggda Tusby Träsk campus 8/24. Kontakta vice föreståndare Milja Juutinen, tel. 040-314 4820

Vichtis

 • Nummela skola (Vichtis svenska skola från 1.8.2023) flyttar tillsammans med daghemmet Aleksandra till ett nybyggt tvåspråkigt skolcampus och rekryterar en klasslärare med rektorsuppgifter. Kontakta rektor Jyrki Kaarila, tel. 050-599 2560

Uleåborg

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Mer info om projektet Uppdrag Språköar

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe