Vår förnyade webbplats ännu enklare att använda

Vår webbpalts Kommunforbundet.fi har förnyats. Användarvänlighet och visuell kommunikation spelar en stor roll i förnyandet. Resultatet bygger på en brukarundersökning som vi har kartlagt användarnas behov och preferenser.

Önskemålen som kommit fram i brukarundersökningen har varit att behålla informationstjänstens tydliga ram som tidigare och att tydliggöra informationssökandet.

Vi har försökt hålla oss till det som tjänar våra kunder bäst: expertkunskap strukturerad i bekanta helheter. Vi har förtydligat sökfunktionen och menyvalen.

De nya förändringarna ger en enklare väg till rätt information. Samtidigt har vi format det visuella utseendet för tjänsten till att bli soligare och fräschare, samtidigt som vi behåller bekanta färger och delar från Kommunförbundets brand. 

Riikka Komu

Riikka Komu

Sakkunnig i kommunikation
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Kommunikation
+358 9 771 2209, +358 44 543 1987
Ansvarsområden
  • utveckling av nättjänster
  • kontakter med medier
  • webbkommunikation
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Läs mer om dessa teman