Vår förnyade webbplats ännu enklare att använda

Vår webbpalts Kommunforbundet.fi har förnyats. Användarvänlighet och visuell kommunikation spelar en stor roll i förnyandet. Resultatet bygger på en brukarundersökning som vi har kartlagt användarnas behov och preferenser.

Önskemålen som kommit fram i brukarundersökningen har varit att behålla informationstjänstens tydliga ram som tidigare och att tydliggöra informationssökandet.

Vi har försökt hålla oss till det som tjänar våra kunder bäst: expertkunskap strukturerad i bekanta helheter. Vi har förtydligat sökfunktionen och menyvalen.

De nya förändringarna ger en enklare väg till rätt information. Samtidigt har vi format det visuella utseendet för tjänsten till att bli soligare och fräschare, samtidigt som vi behåller bekanta färger och delar från Kommunförbundets brand. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.