Många orsaker till otillräcklig beredskap

Beredskapsdagen påminner om självberedskapens betydelse

Vit text på grön baggrund.

Beredskapen hos en del finländare är sämre än hos andra för att de litar på att samhället fungerar eller för att de inte vet hur de kan förbereda sig. Den riksomfattande Beredskapsdagen ordnas onsdagen den 7 februari. Dagens tema "Beredskap är samspel" påminner om att både myndigheter och hushåll har sina egna viktiga roller när det gäller beredskap. 

När det gäller beredskapsartiklar har finländarna bra koll på läkemedel, ljuskällor och batterier, men sämre på flaskvatten. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK), Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen poängterar att medborgarnas självberedskap stärker hela Finlands kristålighet. Vid en störningssituation riktas myndigheternas resurser i första hand till att lösa situationen och till dem som mest behöver hjälp.

Självberedskapen håller relativt god nivå i Finland: över en tredjedel av dem som svarade på SPEK:s enkät i december anser att deras beredskapsnivå är ganska bra eller mycket bra. Ändå är beredskapen otillräcklig hos en del finländare.

Orsakerna till otillräcklig beredskap är många

Enligt SPEK:s enkätundersökning beror bristande beredskap på svagt intresse för själva frågan och å andra sidan på att man litar på att allt fungerar vid en störningssituation. Respondenterna lyfte också fram att de är osäkra på hur de ska förbereda sig. Kostnaderna som är bundna till beredskapen utgjorde ett hinder för ungefär en femtedel av respondenterna.

– En del litar på samhällets hjälp vid störningssituationer och på att till exempel butikerna hålls öppna. Det är helt förståeligt, men många saker påverkas av till exempel ett långvarigt elavbrott: vattenförsörjningen, matlagningen, hygienen, butikernas öppettider, betalningstrafiken, mobiltelefonerna och nätförbindelserna, säger Essi Kulju, beredskapsexpertvid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK).

IRO Researchs enkät Tusen finländare som genomfördes i november innehöll frågor om vilka beredskapsartiklar finländarna förberett sig med. Nästan alla respondenter har nödvändiga mediciner och värkmedicin, en ficklampa eller pannlampa och batterier, men återigen är det bara en tredjedel som har vatten på flaska och drygt hälften en ren hink eller dunk med lock för vattenförsörjningen.

Mobilspel testar den egna beredskapsnivån

På Beredskapsdagen lanseras ett beredskapsspel på sociala medier-konton för 72 timmar. I spelet kan deltagaren ”svajpa” till höger eller vänster vid olika beredskapsartiklar, beroende på hur väl förberedd personen är. Spelet ger enkelt en uppfattning om utgångsnivån för den egna beredskapen.

– Det är bra att komma ihåg att vi alla är individer och medborgare, oberoende av vår position eller roll i samhället. Med Beredskapsdagens tema "Beredskap är samspel" utmanar vi förutom enskilda personer även alla företag och organisationer att granska självberedskapen hos hela personalen. Det är till exempel lätt gjort med beredskapsspelet som lanseras i dag, och resultaten kan delas med hela arbetsgemenskapen, säger Tanja Talvenheimo, beredskapsexpert vid Försörjningsberedskapscentralen.

Beredskapsdagen på sociala medier och bibliotek

SPEK ordnar Beredskapsdagen i samarbete med Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen. Kommuner och bibliotek har bjudits in för att dela information om beredskap. Ett 70-tal bibliotek runt om i landet deltar.

– Självberedskap lönar sig alltid, oavsett om det är kris eller inte. Det är viktigt att kommunerna ger invånarna möjlighet att få tips om hur de kan förbereda sig. Nu är det en bra idé att delta i evenemangen som ordnas till exempel på biblioteken, eftersom invånarnas självberedskap förbättrar hela kommunens kristålighet och återhämtningsförmåga, säger Ari Korhonen, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

I och med Nödnummerveckan, som också pågår för närvarande, är tiden den rätta för att ladda ner den avgiftsfria 112 Suomi-appen till mobilen. Beredskapsrelaterad information och anvisningar för störningssituationer publicerades i appen förra veckan. 
https://www.spek.fi/sv/beredskapsanvisningar-nu-i-112-suomi-appen/ 

Vilka förnödenheter bör det finnas hemma för 72 timmars behov?

Webbplatsen 72timmar.fi innehåller anvisningar om självberedskap. SPEK samordnar myndigheternas och organisationernas beredskapsrekommendationer för 72 timmar med finansiering från Försörjningsberedskapscentralen. Varje hushåll bör förbereda sig på att klara sig på egen hand i minst 72 timmar vid en störningssituation.

Beredskapsartiklar:

 • Mat med bra hållbarhet som kan ätas utan tillredning eller tillredas utan elektricitet
 • Några liter vatten på flaska/person
 • Nödvändiga läkemedel och värkmedicin
 • En batteridriven radio
 • Batterier
 • En ficklampa eller pannlampa
 • En ren hink med lock eller en dunk
 • En laddad reservströmkälla
 • Lite kontanter
 • Våtservetter och handsprit
 • Jodtabletter
 • Ventilationstejp (silvertejp)
 • Plastpåsar och toalettpapper
 • Ved om det finns en öppen spis eller vedeldad ugn i bostaden
 • En första hjälpen-väska
 • En brandvarnare
 • Utrustning för förstahandssläckning

Pressmeddelande för rapporten om Medborgarnas självberedskap och kristålighet 2023 som publicerades i december:
https://www.spek.fi/sv/finlandarnas-beredskapsniva-oforandrad-manga-skulle-anda-inte-klara-ett-vattenavbrott-i-mer-an-tva-dagar/ 

Mer information:

Ari Korhonen, utvecklingschef, beredskap och säkerhet i kommuner,
 tfn 044 797 1550
ari.korhonen@kuntaliitto.fi
Finlands Kommunförbund rf

Essi Kulju, beredskapsexpert 
tfn 040 183 4888 
essi.kulju@spek.fi 
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Tanja Talvenheimo, beredskapsexpert 
tfn 029 505 1101, 
tanja.talvenheimo@nesa.fi 
Försörjningsberedskapscentralen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman