Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021

Framtidens kommun

Framtidens kommun är mycket mer

Kommunen skapar själv sin framtid: genom sina verksamheter, handlingar och val formar och utvecklar den sin verksamhetsmiljö. Kommunens framtid är på många sätt öppen och dess roller och verksamhetsformer håller på att förändras.

Varje kommun har sådana styrkor och egenskaper som krävs för att kommunen ska vara framgångsrik i framtiden. Det är viktigt att hitta de prioriteringar och verksamhetsformer som passar kommunen. Framgång förutsätter att kommunen hittar sina starka sidor och har en strategisk och långsiktig ledning. Det gäller att forma framtiden.

Kommunen påverkas av globala trender som förändrar invånarnas behov och beteenden, till exempel den intelligenta teknologins genombrott, klimatförändringen, differentieringen av befolkningen och regionerna och den kulturella mångfalden. Allt det här innebär utmaningar för kommunens verksamhet och tillvägagångssätt. Dessutom påverkar den nya fördelningen av uppgifter och ansvar till följd av landskapsreformen på många sätt kommunens roll, sätten att genomföra uppgifterna, finansieringen, kommunledningen, den kommunala demokratin, personalen och verksamhetsformerna.

Kommunerna får stöd och sparring i utvecklingen av sin roll och verksamhet genom utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021. Därtill utvecklar kommunerna tillsammans nya verksamhetsformer i programmets olika projekt och nätverk. Stödet, informationen och verktygen i anslutning till byggandet av framtidens kommun riktas till fyra olika helheter, dvs.

  1. Delaktighet och servicekanaler som utgår från invånarnas behov
  2. Verksamhetsmodeller för välfärd, kunnande, livskraft och ledarskap 
  3. Samarbete mellan kommunen och landskapet
  4. Olika kommuners roller, styrkor och verksamhetsförutsättningar

 

Utvecklingsprogrammet Kommunerna 2021 består av följande projekt:

 

Delta i diskussionen på Twitter på  #tulevaisuudenkunta

tags

Delaktighet och invånarorienterade servicekanaler

Utveckling av välfärd, kunnande, livskraft och ledarskap

Olika kommuners roller, styrkor och verksamhetsförutsättningar

Hae lisää