Tarja Tenkula 4.10.2021

Kommunerna främjar hälsa och välfärd genom samarbete

Kommunerna står inför en ny utmaning när det gäller att främja hälsan och stärka välfärden. När ansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena ska kommunerna erbjuda möjligheter för invånarna och uppmuntra dem att ta hand om sin hälsa genom motion, en hälsosam kost, tillräcklig sömn och ett alkohol- och drogfritt liv. Kommunen får inga nya resurser i och med reformen, utan de här stödåtgärderna ska ske genom nya former av samarbete. I lagen om social- och hälsovårdsreformen ingår ”morotspengar” i form av den så kallade hälso- och välfärdskoefficienten, som uppmuntrar kommuner till att satsa på förebyggande tjänster. Kommunerna sparar alltså pengar genom att invånarna mår bra och hålls friska.

Familjerna engageras i utvecklingen av skolan

Utöver undervisning och bildning ska skolorna framöver också bli centrum för välbefinnande. I många kommuner samarbetar skolorna redan aktivt med idrottsföreningar och klubbar genom att erbjuda bland annat eftermiddagsverksamhet och hobbymöjligheter. I och med att fler aktörer involveras ökar samhörigheten och delaktigheten stärks, vilket i sin tur engagerar barn, unga och deras föräldrar och farföräldrar i utvecklingen av skolan. Certifikatet Skolan i rörelse hänger redan på väggen i många skolor, vilket är fint. Många organisationer för samman barnfamiljer i samband med barnrådgivningsbyråerna, och stöder därmed familjernas vardag och välfärd. Det här samarbetet bör stärkas ännu mer genom att alla tjänster för barn skulle finnas samlade i en form av familjecenter i kommunerna. Inte nödvändigtvis under samma tak, men i nära samarbete med varandra.

Förebyggande arbete sparar pengar

Kurikka är ett utmärkt exempel på en kommun där man satsat på att förbättra och upprätthålla de äldres funktionsförmåga. Staden erbjuder alla invånare som fyllt 75 år medlemskap till privata gym i syfte att förbättra invånarnas funktionsförmåga. Tanken är att en euros satsning på motion och idrott betalar sig själv tillbaka trefaldigt, och enligt nya kalkyler sexfaldigt till exempel när det gäller förebyggande av hjärtinfarkter och diabetes eller minskning av minnessjukdomar. Också stadsplaneringen och markanvändningen har stor betydelse för nyttomotionen. Säkra gång- och cykelleder gör det lättare och mera lockande att cykla och promenera.

Det lönar sig för kommunerna att också inkludera apoteken i arbetet med att främja invånarnas hälsa, eftersom apotekarna utöver läkemedelsärenden också har stor kunskap om sunda levnadsvanor. Många apotek erbjuder bland annat möjlighet att mäta blodtrycket. Även olika typer av elektroniska infotavlor innehåller rikligt med hälsodata.

EHYT, föreningen för förebyggande rusmedelsarbetet rf erbjuder kurser i rusmedelsuppfostran och spelfostran för högstadier, samt föräldrakvällar med rusmedel och spel som tema. Både unga och föräldrar behöver saklig information. I mobiltelefonernas tidsålder ska information också produceras för mobila enheter. Ett bra exempel på det här är mobilappen EiNi (ei nikotiinia, nej till nikotin) som utvecklats för unga av Seinäjoki stad med hjälp av EU-projektmedel.

Främjande av välfärd och hälsa samt ökad trygghet i kommunen ligger i alla kommuninvånares intresse. Det här bör inkluderas i alla kommuners och städers strategier och man bör utarbeta tydliga välfärdsplaner för att utöka samarbetet i kommunerna i syfte att stärka kommuninvånarnas välfärd.

Kort om skribenten

Tarja Tenkula är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @tarjatenkula