Kort om skribenten

Tarja Tenkula är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @tarjatenkula