Tarja Tenkula är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @tarjatenkula

Skribent

Kommunerna står inför en ny utmaning när det gäller att främja hälsan och stärka välfärden. När ansvaret för social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena ska kommunerna erbjuda möjligheter för invånarna och uppmuntra dem att ta hand om sin hälsa genom motion, en hälsosam kost