Skribenten är utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna vid Kommunförbundet.

På Twitter: @elisakettunen

Skribent

Digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen har tagit fart. I regeringsprogram efter regeringsprogram är det digitaliseringen som förväntas lösa både produktivitetsutmaningen och bristen på arbetskraft – givetvis med kunden i centrum. Med dessa och alla andra problem får vi hjälp av den