Skribenten är utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna vid Kommunförbundet.

På Twitter: @elisakettunen