Elisa Kettunens blogginlägg 16.5.2022

Digiveckan: Varför ordnas det en temavecka om digitalisering för kommunerna?

Elisa Kettunen

Digitalisering är en förändring där man utnyttjar teknik och de möjligheter som den medför för att göra saker på ett nytt sätt. Digitalisering är i första hand något annat än teknik och teknologi – det handlar i grund och botten om människan.

Digitaliseringen utmanar människans förmåga att förändras, pröva på saker och frigöra sig från fördomar. Den utmanar också organisationernas verksamhetskultur och kompetens. Också i kommunerna är det ytterst viktigt att kunna utnyttja inte bara tekniken utan också människors mänskliga och kreativa färdigheter såsom inlärning, kunnande, entusiasm och anpassning.

Digitalisering borde inte vara ett fenomen som man råkar ut för i misstag, utan något som leds på ett målinriktat sätt. Digitaliseringen kräver att kommunledningen kan leda en kontinuerlig förändring där människa möter maskin och mjukvara. Digitaliseringen påverkar redan nu våra liv, och dess effekter kommer att bli allt starkare i framtiden. I Kommunförbundet anser vi att digitalisering inte har något värde i sig själv, utan är ett redskap för att bygga upp ett fungerande, smartare och framför allt mera människonära samhälle.

Digitaliseringens ekonomiska värde kan inte heller enbart mätas i besparingar, utan investeringsutgifterna bör gynna samhället på olika sätt: sparad tid i medborgares brådskande vardag, behändiga och tillgängliga tjänster, automatiserade processer och till och med automatiserat beslutsfattande.

Tjänsterna kan med hjälp av digitaliseringens olika möjligheter riktas så att de motsvarar det verkliga behovet i rätt tid, och därmed kan kostnaderna hanteras. Med hjälp av digitalisering kan man rikta mänskliga resurser till områden där man behöver mänsklig värme, kreativitet och ett sinne för humor - och genom det skapa välfärd.

Nära människan - också efter förändringen

Kommunerna är i många vardagliga tjänster invånarnas närmaste kontakt med den offentliga förvaltningen, trots välfärdsområdesreformen. Detta gäller i synnerhet den byggda miljön, fostran, utbildning, kultur- och fritidstjänster, livskraftstjänster och från och med 2024 även arbetskraftstjänster. Verksamhetsmiljön och förvaltningsstrukturerna förändras och i dessa förändringar ställs många förväntningar på digitaliseringen.

Den nya kommunens tjänster förväntas kunna tala med varandra och smidigt utbyta information sinsemellan, och därtill kommer det behövas smidiga och säkra informationsflöden också mellan kommunerna och välfärdsområdena samt andra myndigheter.

Det är viktigt att man förstår digitaliseringens roll och löser de spelregler som hänför sig till utnyttjandet av data i servicestrukturreformerna.  Kommunernas verksamhet baserar sig på lagstiftning, och regleringen inom informationshantering och digitalisering har ökat under de senaste åren. Inom digitaliseringen finns det mycket att göra för flera år framåt, såväl i kommunerna som i hela samhället.

Det finns lika många vägar till digitalisering i kommunerna som det finns kommuner, och det är bra att varje kommun själv bygger sin väg. Det här betyder inte att det inte skulle löna sig att samarbeta, dela med sig av utvecklingsresultat med andra eller utnyttja sådant som andra redan utvecklat. Med det här menar jag att när en förändring genomförs kan verksamheten i sista hand bara ändras av de aktörer som ansvarar för verksamheten. Det behövs också kunskap om den egna organisationen och framför allt om de egna kunderna, det vill säga kommuninvånarna, företagen och andra aktörer som är centrala med tanke på kommunens verksamhet.

Kommunen känner till de egna tjänsterna, näringsstrukturen, de sociala frågorna och de vardagliga ramarna som kan användas för att identifiera var det finns utrymme för utveckling. Sökandet efter vägen till digitalisering bör utgå från den egna kommunens strategi och kännedomen om verksamhetsmiljön och resurserna såsom kompetensen. I alla kommuner finns det områden som skulle ha nytta av digitalisering, men med begränsade resurser måste man välja var man börjar arbetet.

Hur får man den största nyttan av Kommunernas digitaliseringsvecka?

Kommunernas digitaliseringsvecka 2022 är en fortsättning på Kommunernas digitaliseringsdagar som ordnats fyra gånger tidigare. Målet är att göra digitaliseringsveckan till en årlig temavecka varje juni. Under digitaliseringsveckan vill vi lyfta fram teman i anslutning till kommunernas digitaliseringsarbete: sådant digitaliseringsarbete som redan utförs i kommunernas olika sektorer, samarbetet, den nationella utvecklingen och förstås de utmaningar som digitaliseringen oundvikligen innebär.

Idén med kommunernas digitaliseringsvecka är att erbjuda ett brett urval av innehåll där var och en i kommunen som är intresserad av digitalisering kan plocka åt sig sådant innehåll som intresserar. Man behöver inte vara expert i digitalisering för att delta, utan det finns något för alla.

Veckan har byggts upp så att det på måndag och tisdag erbjuds webbinnehåll för specifika målgrupper – man kan på ett bekvämt sätt delta från arbetsplatsen eller hemifrån på distans. Måndagen innehåller särskilt sådant program som hänför sig till digitalisering av den kommunala ekonomin, tisdagens program innehåller seminarier som hänför sig till fostran och undervisning. Dessutom finns det också ett brett utbud av annat program som allmänt anknyter till digitalisering och informationsförvaltning, kommunikation, förändring och ledning. En del av evenemangen kräver anmälan, men inte alla. I programmet och i Kommunförbundets evenemangskalender kan du se vad som gäller för de tillställningar som intresserar dig.

Du kan börja genom att besöka evenemangssidan: www.kommunforbundet.fi/digivecka

På onsdagen möts vi i Kommunernas hus, då det både finns program på plats och hybridmöten, som förenar deltagande på distans och på Kommunernas hus. Under dagens program berättar kommunerna själva hurdant utvecklingsarbete de gör. Vi hoppas att många kommuner deltar i nätverkandet, träffar kollegor och lyssnar på inspirerande exempel från olika kommuner.  

Torsdagen är Kommunernas digitaliseringsdag, och veckans höjdpunkt. Dagen innehåller program som är särskilt intressant för dem som ansvarar för kommunens digitaliseringsarbete. Evenemangsarrangören FCG ansvarar för arrangemangen på torsdag, och programmet och anmälningen sker via FCG:s evenemangssidor. Kommunförbundet deltar i dagen bland annat med att utarbeta program. Evenemanget är avgiftsbelagt.

Digitaliseringsveckan avslutas på fredag, då programmet innehåller stora frågor: Diskussioner om systeminriktad förändring, kommunpolitikens framtid, ledning av samhälleliga förändringar och politik. Förmiddagens seminarium sker via Teams och spelas in, eftermiddagens studiodiskussion visas på KuntaTV och även den spelas in och kan ses vid ett senare tillfälle. I programmet deltar sakkunniga från såväl kommuner och statsförvaltningen som företagslivet.

Utöver seminarierna lönar det sig att följa Kommunförbundets webbplats och sociala medier under hela digitaliseringsveckan. I vår kommunikation lyfter vi fram gästskribenters texter som behandlar digitaliseringen i kommunerna ur olika synvinklar, handböcker, och annat nyttigt material som kommunerna kan använda när de röjer väg för sin egen digitalisering. Medan du väntar på digitaliseringsveckan kan du låta dig inspireras av till exempel Kommunförbundets och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas finska poddcastserie ”8 lärdomar från kommunernas digitalisering”, som du hittar till exempel på Spotify.

Du kan också bekanta dig med 15 exempel på hur digitaliseringen har förändrat arbetet i kommunerna, i webbpublikationen Digiä kuntatyössä.

Välkommen med på Kommunernas digitaliseringsvecka på distans, på plats eller både och, enligt vad som passar dig 6.6–10.6.2022!

Kuntien digitalisointiviikko 6.10.6.2022

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna vid Kommunförbundet.

På Twitter: @elisakettunen

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.