Elisa Kettunen, blogg 10.5.2023

Digitalisering är en rättighet för alla kommuner – Kommunernas digitaliseringsvecka har något för envar

För ett år sedan ordnade Kommunförbundet den första temaveckan om digitaliseringen i kommunerna. Idén var att lyfta fram viktiga aspekter på digitaliseringen med tanke på kommunernas sektorer, uppgifter, roller och ansvar – digitaliseringen genomsyrar allt i kommunen. Digitaliseringens fördelar borde ge alla kommuner möjligheter att utveckla bättre tjänster och effektivera verksamheten.

Digitaliseringsveckan är Kommunförbundets satsning på att lyfta fram fördelarna med digitaliseringen och att aktuell information når alla kommuner. Vi ser till att kommunernas röst blir hörd i den nationella digitaliseringsdebatten.

Veckan i fjol var en succé med nästan 1 100 deltagare i de olika evenemangen som ordnades både på distans och på plats under veckan. I år blir Digitaliseringsveckan ännu mer omfattande. Kommunerna får njuta av ett program med digitaliseringsteman som Kommunförbundets sakkunniga tagit fram tillsammans med kommuner och intressentgrupper.

Vi vill hålla tröskeln för att delta så låg som möjligt. Programpunkterna genomförs till största delen avgiftsfritt på distans och till de flesta behövs ingen anmälan. Men kom ihåg att föra in veckans program i din kalender! Alla delar i programmet finns i Kommunförbundets evenemangskalender med förledet ”Digiviikko” eller "Digiveckan" och på Digitaliseringsveckans webbplats.

Programmet spelas i regel inte in

Vårt mål är att öka samarbetet mellan kommunerna, det kollegiala stödet och nätverkandet kring digitaliseringen. Idén är att skapa forum för dessa möten, också digitalt på webben. Därför finns det bara lite inspelat material. Vi hoppas att kommunerna samlas kring dessa frågor samtidigt tillsammans och diskuterar frågorna både virtuellt och ansikte mot ansikte.

Huvudevenemanget ”Digiviikon kuntakohtaaminen” kommer dock att streamas direkt under förmiddagen onsdag 7.6.2023 och spelas in för att sändas efteråt i KuntaTV.

Möten ansikte mot ansikte

Utöver det omfattande programmet på webben har vi också möten under Kommunernas digitaliseringsvecka. På tisdag 6.6 lanseras Kommunförbundets och FCG:s gemensamma digitala nätverksprojekt, där kommunerna som deltar i projektet på Kommunernas hus i Helsingfors inleder en digital resa som varar ett år.

Huvudprogrammet ”Digiviikon kuntakohtaaminen” på onsdag 7.6 pågår hela dagen i Kommunernas hus. Under förmiddagen behandlas aktuella frågor om digitaliseringen i kommunerna, även ur en politisk synvinkel, och på eftermiddagen kan man välja bland flera parallellseminarier med olika teman.

Torsdagens program riktar sig särskilt till informationsförvaltningen, och frågorna behandlas ur ett sakkunnigperspektiv tillsammans med andra sakkunniga. Torsdagens program ordnas av FCG.

Några tips inför digitaliseringsveckan:

  1. Bekanta dig med det digra programmet och sprid informationen till kolleger! Det finns mycket att välja bland och deltagandet har gjorts möjligast enkelt. Sprid information om programmet också bland kolleger i grannkommunerna! Det finns program för ledare, för personer i klientarbete, för olika sektorer, för informationsförvaltningen och för kommunikationen.
  2. Samla en grupp och delta tillsammans! Flera teman är sådana som man kan ha nytta av att tala om med kolleger under evenemanget eller efteråt.  Ta en kopp kaffe eller varför inte en glass, sätt er bekvämt i gott sällskap av kolleger och lyssna på programmen tillsammans!
  3. Ledare – passa på att utbilda personalen i digitala frågor – gratis! Så här mångsidigt och högklassigt program i synnerhet ur ett kommunalt perspektiv får man sällan och dessutom helt avgiftsfritt. Dra full nytta av programmet och bjud in också dem som vanligen är svåra att locka med. Kring så viktiga frågor kan man med gott samvete använda sin arbetstid.
  4. Bekanta er med Kommunförbundets övriga utbud i digitala frågor och delta i nätverken! Under digitaliseringsveckan lanseras Kommunförbundets och FCG:s gemensamma digitala nätverksprojekt och de digitala kaffepauserna Digisumpit varje torsdag behandlas aktuella digitaliseringsfrågor i kommunerna året runt. Vid evenemangen som Kommunförbundet och FCG ordnar kan man möta andra kommuner som funderat på samma frågor som er kommun.
  5. Ge respons! Efter varje evenemang ber vi deltagarna lämna respons. Vi hoppas att ni verkligen gör det – både ris och ros – så att vi kan utveckla och förbättra digitaliseringsveckans program.

Välkommen till Kommunernas digitaliseringsvecka!

Kort om skribenten

Skribenten är utvecklingschef för digitaliseringen i kommunerna vid Kommunförbundet.

På Twitter: @elisakettunen

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.