Programmet Våga försöka

Delprojekt inom programmet Våga försöka

Principen för programmet Våga försöka är att delprojekt startas endast kring frågor som man inte ännu känner till och som ger verklig ny kunskap om hur man stärker en försöksinriktad kultur och lyckas med försök.

Utvärdering av försöken 

I projektet för utvärdering av försöksverksamheten utvecklar man utvärderingen av den experimenterande utvecklingsverksamheten och skapar en utvärderingsmodell för försöksverksamheten, särskilt som praktiskt stöd för aktörerna. En central utgångspunkt är att utvärderingsmodellen som ska utvecklas inte bara främjar resultatrik och verkningsfull försöksverksamhet utan också bygger upp en försöksinriktad kultur i kommunerna. Projektet genomförs av professor Jari Stenvall.