Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Digitaliseringens och kunskapsledningens möjligheter bör utnyttjas i hela landet

Regeringsprogram

• Den snabba datatekniska utvecklingen skapar potential för effektivering. För det behövs emellertid kompetens och investeringskapacitet. Statsförvaltningen bör genom sina åtgärder säkerställa jämbördiga möjligheter för alla kommuner och deras invånare att dra nytta av den digitala utvecklingen.

• Samarbetet kommunerna emellan och gemensam utveckling av datateknik inom hela den offentliga förvaltningen bör ökas och koncept som stöder digitaliseringen bör utvecklas. Ekosystemtänkandet och öppenheten bör uppmuntras och tröskeln för små och medelstora företag att delta i offentliga projekt måste sänkas.

Bråda tider i digitaliseringen

• Ny teknologi, såsom robotik och artificiell intelligens samt öppna lösningar bör utnyttjas så effektivt som möjligt till stöd för utvecklingen. Utvecklingen kräver stöd för och samarbete kring kostnadseffektiva och hanterbara öppna lösningar.

• Digitala tjänster, e-tjänster och kunskapshantering förutsätter snabba, störningsfria bredbandsanslutningar som ska nå också de orter där de kommersiella förutsättningarna i dagsläget inte stöder en utbyggnad av nätet. Gemensamt optiskt fibernät bör byggas alltid när det är möjligt och befintliga nätverk bör allt mer öppnas för konkurrens. Statligt stöd behövs på områden där marknaden inte fungerar.

• Kunskapsledningens möjligheter bör utforskas, eventuella hinder i lagstiftningen och övriga hinder bör elimineras.  Regeringen bör främja samutveckling som beaktar lokala, regionala och nationella behov och vidta åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen inom informationsexpertis och i synnerhet dataanalytik.

Regeringsprogramm

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundets sex mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2013.

lateral-image-left