Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Genom avgiftsfria sändlistor inom Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post. 

Du får information om bland annat följande:

 • budgetering och ekonomisk planering 
 • bokföring och bokslut
 • chefekonomens översikter
 • koncernstyrning och ägarpolicy 
 • den kommunala ekonomin och staten 
 • kommunalekonomisk statistik
 • medelsanskaffning och placeringsverksamhet 
 • kostnadsberäkning 
 • produkter som stöder ekonomistyrning
 • revision och kontroll 
 • resultat 
 • skattefrågor
 • statsandelar 

 Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.

Sändlistan Komekon-l

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin. Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. 

Du kan anmäla dig till Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress:
komekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress:
komekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan också lämna eller anmäla dig till Komenkon-l eller Samekon-l-sändlistor genom att skicka en e-post till adress: tuija.valkeinen@kommunforbundet.fi eller riitta.nevasola@kommunforbundet.fi

Sändlistan Samekon-l

Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin. Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. 

Du kan anmäla dig till Samekon-l genom att skicka en e-post till adress:
samekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Samekon-l genom att skicka en e-post till adress:
samekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan också lämna eller anmäla dig till Komenkon-l eller Samekon-l -sändlistor genom att skicka en e-post till adress: riitta.nevasola@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman