Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Genom avgiftsfria sändlistor inom Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post. 

Du får information om bland annat följande:

 • budgetering och ekonomisk planering 
 • bokföring och bokslut
 • chefekonomens översikter
 • koncernstyrning och ägarpolicy 
 • den kommunala ekonomin och staten 
 • kommunalekonomisk statistik
 • medelsanskaffning och placeringsverksamhet 
 • kostnadsberäkning 
 • produkter som stöder ekonomistyrning
 • revision och kontroll 
 • resultat 
 • skattefrågor
 • statsandelar 

 Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.

Sändlistan Komekon-l

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin. Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. 

Du kan anmäla dig till Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress:
komekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress:
komekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan också lämna eller anmäla dig till Komenkon-l eller Samekon-l-sändlistor genom att skicka en e-post till adress: tuija.valkeinen@kommunforbundet.fi eller riitta.nevasola@kommunforbundet.fi

Sändlistan Samekon-l

Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin. Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. 

Du kan anmäla dig till Samekon-l genom att skicka en e-post till adress:
samekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Samekon-l genom att skicka en e-post till adress:
samekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan också lämna eller anmäla dig till Komenkon-l eller Samekon-l -sändlistor genom att skicka en e-post till adress: riitta.nevasola@kommunforbundet.fi

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe