Programmet HOPE för expertutbyte inom hälso- och sjukvårdsadministrationen

Målet med expertutbytesprogrammet HOPE är att introducera deltagaren i värdlandets hälso- och sjukvård i allmänhet och särskilt i frågor som årets tema väcker. Temat år 2022 är “Using Evidence in Healthcare Management” (Evidensbaserad ledning inom hälso- och sjukvården).

Programmet är avsett för anställda som har haft ledningsuppgifter i minst tre år eller på något annat sätt ansvarat för utvecklingen av verksamheten och servicen i en organisation inom hälso- och sjukvården.

Nationell koordinator inom HOPE-programmet i Finland är sakkunniga Anu Nemlander. Hon ger vid behov närmare upplysningar både om hur man ansöker om en utbytesperiod och vad som förutsätts av en värdorganisation.

Mer på webben

Exchange Programme 2022

Läs mer om dessa teman