Digifika 9/2021: Modern och kundorienterad ekonomiförvaltning

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

I Malax har man gått in för att utveckla och automatisera processer inom ekonomiförvaltningen. Projektet som fått finansiering från Finansministeriet har till exempel resulterat i att andelen elektroniska leverantörsfakturor har höjts från ca 50 % till ca 90 % och andelen kundfakturor från ca 20 % till ca 30 %.

Projektet har också resulterat i att mer uppgifter matas in direkt i ERP-systemet i stället för att uppgifter matas in i PDF-blanketter som sedan registreras manuellt. Därtill klarar vi nu också av att möta kraven på den nya myndighetsrapporteringen, även om inte alla uppgifter fås automatiskt ännu.

Tags