Digifika 9/2021: Modern och kundorienterad ekonomiförvaltning

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

I Malax har man gått in för att utveckla och automatisera processer inom ekonomiförvaltningen. Projektet som fått finansiering från Finansministeriet har till exempel resulterat i att andelen elektroniska leverantörsfakturor har höjts från ca 50 % till ca 90 % och andelen kundfakturor från ca 20 % till ca 30 %.

Projektet har också resulterat i att mer uppgifter matas in direkt i ERP-systemet i stället för att uppgifter matas in i PDF-blanketter som sedan registreras manuellt. Därtill klarar vi nu också av att möta kraven på den nya myndighetsrapporteringen, även om inte alla uppgifter fås automatiskt ännu.

Läs mer om dessa teman