Digifika 05/2023: Tillstånd och tillsyn

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Målet med projektet Tillstånd och tillsyn är att modernisera verksamhetsmodellerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten genom utnyttjande av digitalisering. På dagens digifika presenterar Benita Troberg från Arbets- och näringsministeriet arbetet som gjorts de senaste åren. 

Syftet med arbetet är att utveckla tjänstesystemet på ett genuint kundcentrerat sätt och att identifiera tillstånds- och tillsynshelheter som svarar mot kundens behov. Dessutom eftersträvas en kundcentrerad samordning av tjänste- och handläggningsprocesserna över organisations- och myndighetsgränserna. 

Kunden sätts i centrum och målet är att underlätta vardagen genom att identifiera och avlägsna onödiga och överlappande processer och tjänster. Samtidigt betyder utvecklingen effektivare och mer samordnad verksamhet och processer. Förändringarna i verksamhets- och tänkesättet är omfattande, för att nå fram till att kunden och kundens behov samt information och utnyttjande av information sätts i fokus.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman