Digifika 12/2023: Bättre data som grund för beslutsfattandet i kommunerna

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Arrangör
Kommunförbundet

Kan man verkligen lita på öppna data om kommunernas verksamhet?

På digifikat i december är temat "Bättre data som grund för beslutsfattandet i kommunerna". Vi har förmånen att ha Sara Anttila, sakkunnig i Kommunförbundets dotterbolag FCG (MDI), som vår inledare. I sin presentation kommer Sara att utforska betydelsen av att använda data i beslutsfattande inom kommunerna och bl.a delge insikter om användningen av MDIs tjänst för så kallade Kommunkort. Som deltagare får du en djupare förståelse för hur korrekt och aktuell data kan vara en kritisk faktor för att stärka beslutsfattande i kommunen.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman