Snäppet svalare

Hållbarhetsforum: Alternativa energiformer

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Evenemangsstad
Online
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Kom med och diskutera det högaktuella ärendet! Hur producerar kommunerna energi på nya sätt?

Program

Energiproduktionen förändras i Finland

En kort tillbakablick på de fem senaste åren och vad vi vet om investeringar i nya energiformer de närmaste åren.  

Marja Rankila, sakkunnig vid Finsk Energiindustri rf

Kommunerna är med och stöder ny energiproduktion

Blir Hangö Finlands solenergihuvudstad? Processen med att förhandla med entreprenörer och beslutsfattare kring planerna på Finlands största solkraftsetablering.

Denis Strandell, stadsdirektör

Kristinestad tar steget från stora vindkraftssatsningar till att planera för stora investeringar i solkraft och grön vätgas.

Mila Segervall, stadsdirektör

 

Tillfället är avgiftsfritt, men du behöver vara anmäld i vårt nätverk för att få deltagarlänken. 

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

 

Välkommen med! 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman