Digifika 03/2024: Hur gör vi bättre digitala tjänster?

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Arrangör
Kommunförbundet

Temat för digifika i mars är bättre digitala tjänster.

Servicedatalagret

Elina Huhta, från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), delar med sig av hur kommunerna kan använda Servicedatalagret (PTV). PTV är ett riksomfattande verktyg där kommuner, välfärdsområden, staten och den privata sektorn beskriver sina tjänster och servicekanaler på ett kundorienterat sätt. 

Elina berättar bland annat om hur PTV-datan kan utnyttjas bättre, förenkla gränssnittsstrukturer och förbättra användbarheten. Dessutom tar hon upp användarvänliga komponenter för små organisationer som vill använda sina egna data på sina webbplatser.

Kvalitetsverktyg för kommunerna

Kristina Noor-Ilander från DVV presenterar några verktyg för att stöda kvalitetsutvecklingen av kommunernas digitala tjänster. Visst du att det finns gratis verktyg för att samla in respons för kommunens tjänster? Via verktyget kan kommunen också mäta användningsgraden för sina tjänster och på så sätt få en klarare bild av utvecklingsbehoven.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman