Integrationsdialog 6.6.2024 kl. 13-13.30

Europeiska migrationsnätverkets årsrapport 2023 – företeelser och trender

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Svenska teamet

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. Träffen arrangeras av Kommunförbundets projekt ”Integration på svenska” och hålls en gång per månad på Teams.

Till vår nästa träff den 6.6.2024 kl. 13-13.30 välkomnar vi Rafael Bärlund från Europeiska migrationsnätverket. Rafael kommer att presentera migrationsnätverkets årsrapport 2023 – företeelser och trender i anknytning till invandring. EMN (European Migration Network) är ett nätverk för forskning och informationsutbyte vars verksamhet samordnas och finansieras av Europeiska kommissionen. Migrationsverket fungerar som kontaktpunkt för EMN i Finland. 

Kom med och bli inspirerad! Anmäl dig redan idag!

Tipsa också gärna dina kollegor om träffen.

Vad är Integrationsdialog?

Integrationsdialog är en svenskspråkig nätverksträff för alla som är involverade i integrationsarbetet. Vi samlas en gång per månad på Teams för att få information om ämnen och frågeställningar som är aktuella i det konkreta integrationsarbetet i våra kommuner.

– Jag hoppas att Integrationsdialog blir ett interaktivt forum där vi öppet kan diskutera och dela erfarenheter av integration på svenska. Tillsammans kan vi lära oss av varandra och hitta nya, innovativa sätt att främja integration och inkludering i Svenskfinland, säger Veronika Ekman, som leder Kommunförbundets projekt Integration på svenska.

Anmäl dig till Integrationsdialog här!

Varmt välkommen med!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman