Webbinarium 15.3.2024 kl 10-12

Forum om kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor: Aktuellt

Text om när tidpunkten för webbinariet.

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Helsingfors
Evenemangsplats
Studio Linjat
Arrangör
Kommunförbundet och Hyvil

Frågor gällande kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor behandlas vid månatliga forum med särskilda teman. I mars ordnas det för första gången ett forum på svenska med temat Aktuellt.

Målgruppen är kommunernas, utbildningsanordnarnas och välfärdsområdenas tjänstemannaledning, personal och förtroendevalda samt representanter för olika intressentgrupper.

Målsättningen är att öka kunskapen om aktuella ärenden gällande kontaktytor samt att dela god praxis från kommunerna och regionerna.

Deltagarna har möjlighet att i samband med anmälan ge önskemål om frågor de önskar att behandlas vid forumet.

Program

10.00  Det viktiga samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden
Ulf Stenman, direktör för den svenska verksamheten vid Kommunförbundet

10.10  Erfarenheter av samarbetet ur ett nationellt perspektiv
Johanna Lindholm, jurist vid Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

10.30  Två perspektiv på samarbetet 
Emilia Mattsson Nortamo, välfärdsdirektör, Kristinestad 
Benita Öberg, servicelinjedirektör, Västra Nylands välfärdsområde

11.10  Vad måste bli bättre? Diskussion och utbyte av erfarenheter
Anna Bertills, kommunstyrelsens ordförande, Vörå
Mikko Ollikainen, riksdagsledamot och fullmäktigeordförande för Österbottens välfärdsområde
Benita Öberg, servicelinjedirektör, Västra Nylands välfärdsområde 
Ulf Stenman, direktör, Kommunförbundet
Moderator: Oscar Ohlis, utvecklingschef, Kommunförbundet 

11.45  Tack och hej!

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman