Integrationsdialog 25.4.2024

MindSpring-metoden som stöd vid integration

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Svenska teamet

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. 

Till vår nästa träff den 25.4.2024 kl. 13-13.30 välkomnar vi Johanna Sigfrids lektor vid Yrkeshögskolan Novia. Johanna kommer att presentera MindSpring-metoden som stöder integration. Kärnan i MindSpring är ökad medvetenhet och empowerment. Metoden är unik eftersom personen som leder gruppen själv har flyktingbakgrund och delar språk och kultur med deltagarna. 

Vi kan tillsammans fundera hur man kunde använda metoden i samband med kommunens nya uppgift att ordna samhällsorientering på flera språk. Kom med och bli inspirerad! Anmäl dig redan idag!

Tipsa också gärna dina kollegor om träffen.

Vad är Integrationsdialog?

Integrationsdialog är en svenskspråkig nätverksträff för alla som är involverade i integrationsarbetet. Träffen arrangeras av Kommunförbundets projekt ”Integration på svenska” och hålls en gång per månad på Teams för  information om ämnen och frågeställningar som är aktuella i det konkreta integrationsarbetet i våra kommuner.

– Jag hoppas att Integrationsdialog blir ett interaktivt forum där vi öppet kan diskutera och dela erfarenheter av integration på svenska. Tillsammans kan vi lära oss av varandra och hitta nya, innovativa sätt att främja integration och inkludering i Svenskfinland, säger Veronika Ekman, som leder Kommunförbundets projekt Integration på svenska.

Anmäl dig till Integrationsdialog här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.