Ett gott liv i kommunerna – vi bygger en hållbar framtid

Kommunmarknaden 14–15.9.2022 på Kommunernas hus

Kommmunmarknaden 2022

Material från Kommunmarknadens seminarier på svenska:

Filerna är i PDF-format. Vi har försökt se till att de är tillgängliga, men om du stöter på något problem med att använda dem, tveka inte att kontakta oss!

Materialet på finska har sparats på Sharepoint. 

Kommunmarknaden är det enda forumet för den offentliga förvaltningen i Finland där alla kommunala förvaltningssektorer är representerade. Dessutom deltar statsförvaltningen och ett stort antal företag och föreningar i evenemanget. Kommunförbundet och Kuntalehti arrangerar Kommunmarknaden tillsammans. Vi erbjuder medlemskommunernas representanter ett toppforum där de mest aktuella ämnena tas upp.

Kommunmarknaden som arrangeras i september är årets viktigaste träffpunkt för kommunsektorn, där man diskuterar de mest aktuella frågorna för den offentliga förvaltningen. Antalet besökare under de två dagarna är cirka 8 000 och antalet utställare över 200. Kommunmarknaden har ett intensivt program, men en trevlig stämning mellan seminarier, informationsinslag och möten med kollegor. Sakkunniga vid Kommunförbundets olika enheter ansvarar för seminarierna. Företag och organisationer deltar som utställare och arrangerar också informationsinslag.

Välkommen med på Kommunmarknaden igen 2023!

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Läs mer om dessa teman