Lägesbilder och forskningsresultat

Följ senaste nytt och forskning gällande reformen

Kommunförbundet publicerar en månatlig aktualitetsöversikt, Förändringsläget. Hittills publicerade e-brev (på finska, vissa inslag på svenska):

2/2019 | 1/2019

11/2018 | 10/2018 |  9/2018 | 8/2018 | 7/2018 | 6/2018 | 5/2018 | 4/2018 |  3/2018 | 2/2018 | 1/2018

11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 7/2017 | 6/2017 | 5/2017 | 4/2017 | 3/2017 | 2/2017 | 1/2017 

Du kan beställa aktuell information genom att skriva till reformfragor@kommunforbundet.fi. Ange namn, e-postadress, organisation och titel. Uppgifterna används endast för utskick av aktualitetsöversikten Förändringsläget. Beställningen kan annulleras på samma adress.

Realtidsutvärderingen av beredningen av vård- och landskapsreformen följer beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun ur 40 forskningskommuners perspektiv. Realtidsutvärderingen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2 och fortsätter fram till slutet av år 2017.

Publikationer kring realtidsutvärderingen:

tags